Ämnesguide – Hälsa

Söka

Bibliotekets resurser för dig som läser på sjuksköterskeprogrammet.

Länktips: KIB quiz: https://tools.kib.ki.se/quiz/examen/

Summon@BTH söker samtidigt på allt som finns i bibliotekskatalogen och på de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser biblioteket prenumererar på.

SÖKTEKNIK I DATABASER
Booleska operatorer: https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/sokteknik
Termer för ”Upplevelser” och ”Bemötande” i olika former:
https://kib.ki.se/sites/default/files/upplevelsebegrepp_2013.pdf

MeSH sökord om upplevelse och bemötande

Svenska MeSH  översätter medicinska sökord från svenska till engelska och tvärtom

Databaser inom omvårdnad och medicin: https://bibliotek.bth.se/databases?type=3&subject=9

LÄNKAR TILL ARTIKLAR I FULLTEXT
Har du problem med länkar till fulltextartiklar som du ska ha tillgång till? Om du har en länk till en artikel men fulltexten öppnas inte då kan du testa att lägga till proxyadressen framför länken, den proxyadress du ska klistra in framför artikellänken i adressfältet är:

http://miman.bib.bth.se/login?url=

Här finns mer information och vår länkgenerator: https://www.bth.se/bibliotek/sok-artiklar-och-bocker/atkomst-via-proxy/

MEDIBAS  (klicka på ”logga in”) är ett medicinskt uppslagsverk och ett beslutsstöd inom vården som täcker alla vanliga diagnoser i sjukvården.

Skriva

I Skrivguiden hittar du råd om akademiskt skrivande, referenshantering och vetenskaplig publicering. Inom omvårdnad och hälsa används oftast APA stilen för att skriva referenser. Använd guiden för att skriva korrekta och konsekvent gjorda referenser.

 

Webbsidor och kunskapsstöd i vården

Kontakt

Studenter, forskare och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning om du behöver hjälp med  att söka i databaser, referenshantering och publicering.

Boka bibliotekarie

Kontaktbibliotekarie TIHA:

Lena Petersson
Telefon: 0455-385118
E-post: lena.petersson@bth.se