Ämnesguide – Hälsa

Söka

Bibliotekets resurser för dig som läser på sjuksköterskeprogrammet.

SÖKA

Om du vill lära dig mer om hur du söker information kan du gå till bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information.
Du kan antingen gå igenom allt material eller välja de delar som är intressanta för dig.

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här hittar du våra tryckta böcker och alla elektroniska artiklar, böcker, uppsatser, konferenser och avhandlingar som finns i de litteraturdatabaser vi prenumererar på.

Summon@BTH

DATABASER

Databaser inom omvårdnad och medicin

Svenska MeSH  översätter medicinska sökord från svenska till engelska och tvärtom

MeSH – medicinsk ämnesordslista

 

Sökord för ”Upplevelser” och ”Bemötande” i olika former. Sida från KI

Sökord för upplevelsebegrepp. Sida från KI

 

Sökteknik och Booleska operator. Sida från KI

 

Länktips: KIB quiz: https://tools.kib.ki.se/quiz/examen/

LÄNKAR TILL ARTIKLAR I FULLTEXT

Har du problem med länkar till fulltextartiklar som du ska ha tillgång till? Om du har en länk till en artikel men fulltexten öppnas inte då kan du testa att lägga till proxyadressen framför länken, den proxyadress du ska klistra in framför artikellänken i adressfältet är:

http://miman.bib.bth.se/login?url=

Här finns mer information och vår länkgenerator: https://www.bth.se/bibliotek/sok-artiklar-och-bocker/atkomst-via-proxy/

MEDIBAS  (klicka på ”logga in”) är ett medicinskt uppslagsverk och ett beslutsstöd inom vården som täcker alla vanliga diagnoser i sjukvården.

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Citeringar

I dessa databaser kan du se om artiklarna har blivit citerade.

Lista på citeringsdatabaser

Examensarbeten och Avhandlingar

Lista över databaser med avhandlingar och examensarbeten

Skriva

I Skrivguiden hittar du råd om akademiskt skrivande, referenshantering och vetenskaplig publicering. Inom omvårdnad och hälsa används oftast APA stilen för att skriva referenser. Använd guiden för att skriva korrekta och konsekvent gjorda referenser.

Vetenskaplig publicering

Om vetenskaplig publicering

Publicering

DIVA – examensarbeten publicerade på BTH

 

Webbsidor och kunskapsstöd i vården

Kontakt

Studenter, forskare och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning om du behöver hjälp med  att söka i databaser, referenshantering och publicering.

Boka bibliotekarie

 

Kontaktbibliotekarier TIHA:

 

 

 

 

 

 

Josefin Andersson
Telefon: 0455-38 51 09
E-post: josefin.andersson@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Thörn
Telefon: 0455- 38 51 39
E-post: rebecca.thorn@bth.se