Bibliotekets Ämnesguide

Ämnesguide – Hälsa

Söka

Bibliotekets resurser för dig som läser på sjuksköterskeprogrammet.

Summon@BTH söker samtidigt på allt som finns i bibliotekskatalogen och på de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser biblioteket prenumererar på.

ARTIKLAR I DATABASER
Vill du söka efter artiklar kan du med fördel börja din sökning i Pubmed och Cinahl. Här kan du göra smarta sökningar för att få fram nyckelartiklar inom ditt område. Mycket finns också tillgängligt i fulltext via länkservicen GetIt@BTH.

MeSH är en ordbok som är bra när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom

MeSH sökord om upplevelse och bemötande

Databaser inom omvårdnad och medicin: https://bibliotek.bth.se/databases?type=3&subject=9

LÄNKAR TILL ARTIKLAR I FULLTEXT
Har du problem med länkar till fulltextartiklar som du ska ha tillgång till? Om du har en länk till en artikel men fulltexten öppnas inte då kan du testa att lägga till proxyadressen framför länken, den proxyadress du ska klistra in framför artikellänken i adressfältet är:

http://miman.bib.bth.se/login?url=

Här finns mer information och vår länkgenerator: https://www.bth.se/bibliotek/sok-artiklar-och-bocker/atkomst-via-proxy/

MEDIBAS  är ett medicinskt uppslagsverk och ett beslutsstöd inom vården som täcker alla vanliga diagnoser i sjukvården.

Skriva

I Skrivguiden hittar du råd om akademiskt skrivande, referenshantering och vetenskaplig publicering. Inom omvårdnad och hälsa används oftast APA stilen för att skriva referenser. Använd guiden för att skriva korrekta och konsekvent gjorda referenser.

 

Webbsidor och kunskapsstöd i vården

Kontakt

Studenter, forskare och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning om du behöver hjälp med  att söka i databaser, referenshantering och publicering.

Boka bibliotekarie