Bibliotekets Ämnesguide

Ämnesguide – Hälsa

Hälsa & Vård

Söka vetenskapliga artiklar

Sökord
MeSH sökverktyg
MeSH sökord om upplevelse och bemötande

Databaser inom hälsa och medicin
PubMed
Cinahl
Scopus
PsycARTICLES

Har du problem med länkar till fulltextartiklar som du ska ha tillgång till? Om du har en länk till en artikel men fulltexten öppnas inte då kan du testa att lägga till proxyadressen framför länken, den proxyadress du ska klistra in framför artikellänken i adressfältet är: http://miman.bib.bth.se/login?url=
Här finns mer information och en länkgenerator: https://www.bth.se/bibliotek/sok-artiklar-och-bocker/atkomst-via-proxy/

Söka böcker
Summon@BTH

Uppslagsverk
MEDIBAS:  Kunskapsstöd för hälso- och sjukvård.

Boka bibliotekarie
Boka Bibliotekarie när du behöver hjälp med  sökteknik, användbara informationsresurser, referenshantering och publicering.

Skriva

Skriva och referera

Länk till APA guiden (Karolinska institutet) i Skrivguiden
Läs mer om plagiering i Skrivguiden

Vetenskaplig publicering

Guide om vetenskaplig publicering (Karolinska Institutet)
Mallar för systematisk granskning av vetenskaplig litteratur (SBU)

Publicering

Diva – examensarbeten publicerade på BTH
SwePub – forskning publicerad på BTH och andra svenska lärosäten.
Zotero referenshanteringsverktyg

Webbsidor och kunskapsstöd i vården.

Boka Bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Kontakt

Boka  bibliotekarie när du har frågor om informationsresurser eller sökteknik:

Lena Petersson
Telefon: 0455 – 38 51 18
E-post: lena.petersson@bth.se