sjuksköterskeutbildning vid BTH

Ämnesguide – Hälsa

Ämnesguide - Hälsa

Söka vetenskapliga artiklar

MeSH sökverktyg
PubMed
Cinahl
PsycARTICLES

Söka böcker

Summon@BTH

Uppslagsverk

MEDIBAS:  Kunskapsstöd för hälso- och sjukvård.

Boka bibliotekarie

Boka Bibliotekarie när du behöver hjälp med  sökteknik, användbara informationsresurser, referenshantering och publicering.

Publicering

Skriva och referera

Länk till APA guiden (Karolinska institutet) i Skrivguiden
Läs mer om plagiering i Skrivguiden

Vetenskaplig publicering

Guide om vetenskaplig publicering (Karolinska Institutet)
Mallar för systematisk granskning av vetenskaplig litteratur (SBU)

Publicering

Diva – examensarbeten publicerade på BTH
SwePub – forskning publicerad på BTH och andra svenska lärosäten.
Zotero referenshanteringsverktyg

Mobilanpassade webbsidor och kunskapsstöd i vården.

Kontakt

Boka  bibliotekarie när du har frågor om informationsresurser eller sökteknik:

Lena Petersson
Telefon: 0455 – 38 51 18
E-post: lena.petersson@bth.se