Ämnesguide – Hälsa

Hälsa och vård

Bibliotekets resurser för dig som läser på sjuksköterskeprogrammet.

Söka

Om du vill lära dig mer om hur du söker information kan du gå till bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information.
Du kan antingen gå igenom allt material eller välja de delar som är intressanta för dig.

Libkey Nomad

Installera och få enklare tillgång till artiklar.

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här hittar du våra tryckta böcker och alla elektroniska artiklar, böcker, uppsatser, konferenser och avhandlingar som finns i de litteraturdatabaser vi prenumererar på.

Summon@BTH

Databaser

Databaser inom omvårdnad och medicin

Svensk MeSH  översätter medicinska sökord från svenska till engelska och tvärtom.

MeSH  medicinsk ämnesordslista.

MEDIBAS  är ett medicinskt uppslagsverk och ett beslutsstöd inom vården som täcker alla vanliga diagnoser i sjukvården.

Sökord för ”Upplevelser” och ”Bemötande” i olika former, sida från KI.

Sökord för upplevelsebegrepp, sida från KI.

Sökteknik och Booleska operator, sida från KI.

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen och se om tidskrifterna är vetenskapligt granskade (Peer reviewed).

Sök tidskrifter

Citeringar

I dessa databaser kan du se om artiklarna har blivit citerade.

Lista på citeringsdatabaser

Examensarbeten och Avhandlingar

Lista över databaser med avhandlingar och examensarbeten

Skriva

I Skrivguiden hittar du råd om akademiskt skrivande, referenshantering och vetenskaplig publicering. Inom omvårdnad och hälsa används oftast APA stilen för att skriva referenser.

Använd APA7-guiden för att skriva korrekta och konsekvent gjorda referenser.

Vetenskaplig publicering

Om vetenskaplig publicering

Publicering

DIVA – examensarbeten publicerade på BTH

 

Webbsidor och kunskapsstöd i vården

Avancerade sökningar i Cinahl och Pubmed

Filmer som visar hur du i flera steg genomför en blocksökning i Cinahl

1. Ämnesordssökning i Cinahl

2. Fritextsökning i Cinahl

3. Blocksökning i Cinahl

4. Avgränsa blocksökning i Cinahl

Filmer som visar hur du i flera steg genomför en blocksökning i Pubmed

1. Ämnesordssökning i Pubmed 

2. Fritextsökning i Pubmed

3. Blocksökning i Pubmed

4. Avgränsa blocksökning i Pubmed

 

Kontakt

Studenter, forskare och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning om du behöver hjälp med  att söka i databaser, referenshantering och publicering.

Boka bibliotekarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktbibliotekarier TIHA:

 

Josefin Andersson
Telefon: 0455-38 51 09
E-post: josefin.andersson@bth.se

 

 

 

 

 

Rebecca Thörn
Telefon: 0455- 38 51 39
E-post: rebecca.thorn@bth.se