Ämnesguide Teknik

Teknik

Bibliotekets resurser för dig som läser: tekniskt basår, marin teknik, maskinteknik, produktutveckling eller telekommunikationssystem.

Söka

Om du vill lära dig mer om hur du söker information kan du gå till bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information.
Du kan antingen gå igenom allt material eller välja de delar som är intressanta för dig.

Summon@BTH

I Summon@BTH söker man samtidigt på allt som finns i bibliotekskatalogen, och på de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på.

Summon@BTH

E-böcker

Sök fram e-böcker direkt i Summon@BTH eller använd våra e-bokspaket för digitala medier och spelteknik.

Lista på e-bokspaket inom teknik

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Artiklar i databaser

Vill du söka efter artiklar kan du med fördel börja din sökning i referensdatabasen Scopus. Här kan du göra smarta sökningar för att få fram nyckelartiklar inom ditt område. Mycket finns också tillgängligt i fulltext via länkservicen GetIt@BTH.

Scopus 

IEEE Xplore innehåller alla IEEE-tidskrifter, proceedings och standarder samt IEE-tidskrifter och proceedings från 1988 och framåt. Materialet är även sökbart via Summon.

IEEE Xplore

Citeringar

I dessa databaser kan du se om en artikel har blivit citerad:

Lista på citeringsdatabaser

Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor som specialiserar sig på att finna vetenskaplig litteratur på Internet: artiklar, abstract, avhandlingar, böcker och andra vetenskapliga dokument. Använd bibliotekets länk till Google Scholar för att få tillgång till resurser som BTH prenumererar på. Klicka på länken GetIt@BTH för att få fram dokumentet.

Google Scholar

Examensarbeten och Avhandlingar

Lista över databaser med avhandlingar och examensarbeten

 

Maskinteknik

Förutom de stora kommersiella databaser som nämns ovan i ”Ämnesguide – Teknik” finns även fria resurser som:

MatWeb, The Online Materials Information Resource (information om olika material);

Polymer Search on the Internet, PSI (om Polymermaterial) och

Energy Citations Database: Contains bibliographic records for energy and energy-related scientific and technical information from the US Department of Energy (DOE) and its predecessor agencies, the Energy Research & Development Administration…

NTRS: NASA Technical Report Server Provides access to NASA aerospace information and domestic and international STI (scientific and technical information) pertinent to NASA’s missions. Contains the searchable CASITRS (RECONselect) and nd…

Patent

Patent är ett viktigt område att känna till vid all produktutveckling. Patent skyddar tekniska lösningar och uppfinningar.

Lista på databaser med patent

Patent and Trademark Office (US Patents)Database from the United States Patent and Trademark Office includes patents from 1790. Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Patent Number and Current US Classification…

Standarder

Standarder är ett annat viktigt område att känna till och söka i för tekniker. Mycket av det du behöver veta finns tillgängligt i dokumentet Information om Standarder. Här hittar du grundläggande information om användning av standarder samt metoder för sökning av standarddokument.
Läs mer om standarder i momentet Databasguide.

Swedish Standards Institute

Standard E-Nav: E-nav är ett onlinebibliotek med mer än 70 000 sökbara standarder.

Produkt- och Företagsregister

Produkt- och företagsregister kan ofta vara användbart för tekniker som behöver hitta fakta om företag och deras produkter.

Svenska Kompass

Orbis global

Skriva

Skriva och referera

Akademiskt skrivande

Hantera referenser

Zotero referenshanteringsverktyg

Vetenskaplig publicering

Om vetenskaplig publicering

Publicering

Examensarbeten och forskning från BTH finns publicerade i DIVA.

Att publicera i DIVA

Boka Bibliotekarie

Studenter, forskare och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Kontakt

Foto av Anette Pettersson

Kontaktbibliotekarie TIMA:

Anette Pettersson
Telefon: 0455 – 38 51 19
E-post: anette.pettersson@bth.se

 

 

Ottilia Sundahl
Telefon: 0455 – 38 51 03
ottilia.sundahl@bth.se