Skriva akademiskt

Skrivguiden

Skrivguiden.se är skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd och exempel om skrivprocessen, problemformulering, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats.

Skrivguiden.se byggs ut efterhand. De lärosäten och bibliotek som utvecklar Skrivguiden tillsammans är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Kontakta oss gärna om du har förslag på ändringar eller om du saknar något i guiden.

Studieverkstaden

Studieverkstaden är till för dig som behöver stöd när du ska skriva texter. Du får personlig respons på det du skrivit och får tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk.

Drop-in för snabba svar

Du är välkommen till  drop-in för enklare frågor om studieteknik och skrivande. Du kan även få hjälp med att planera din studievecka.

Biblioteket Campus Karlskrona, Havsörnen
Tisdagar och torsdagar klockan 11:00-13:00

Via Zoom
Tisdagar klockan 11:00-13:00
Gå vidare till Zoom.

Föreläsningar och workshoppar

Studieverkstaden erbjuder från och med februari lunchföreläsningar första onsdagen i månaden klockan 12:15-12:45.

Se aktuella schema

Få svar på enklare frågor om akademiskt skrivande och studieteknik. För längre handledning går det bra att mejla studieverkstaden@bth.se.

Word för uppsatsskrivande

Linköpings universitetsbibliotek har tagit fram en film om Word för uppsatsskrivande. I filmen går de igenom de viktigaste verktygen som finns i Word. Filmen har en innehållsförteckning under LÄS MER, så det är lätt att gå till rätt del av filmen.

LaTeX - Overleaf

LaTex är ett typsättningsverktyg som främst används för att skapa forsknings- och projektdokument med avancerad typografi och tex matematiska formler.

Du får access till LaTeX via ett Overleaf professional-konto genom att anmäla dig (eller logga in) här. Använd din BTH-adress för att verifiera.

 

 

Refero - antiplagieringsguiden

Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text på ett korrekt sätt och på så vis undvika att plagiera. Guiden innehåller 18 sidor, och det tar ungefär 30 minuter att gå igenom den.

Refero bild

 

 

 

Under din studietid kommer du att få skriva texter där du ska visa ditt kunnande inom ditt studieämne och att du behärskar det akademiska skrivandet. Vetenskapligt arbete kännetecknas bland annat av att det aldrig är fristående utan bygger på arbete av tidigare forskare. Du hänvisar till tidigare forskning för att stödja och resonera kring dina egna forskningsresultat. Om inte hänvisningar till annan forskning görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. Det är därför viktigt att du lär dig hur du kan använda andras texter och hur du ska hänvisa till dessa genom att ange referenser.

Publicera i DIVA

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas för examensarbeten. I DiVA ska du som student själv publicera information om ditt examensarbete.

Här hittar du mer information om vad du behöver känna till när du ska skriva och publicera ditt examensarbete.