Studentkåren

Blekinge Studentkår

Av studenter, för studenter.

Blekinge studentkår drivs av studenter, för studenter. I studentkåren jobbar vi aktivt med att arrangera en mängd olika typer av evenemang så att du kan ta del av och även själv engagera dig i att anordna. Bland annat ordnar vi introduktionsveckor för nya studenter i Karlshamn och Karlskrona.

I början av mars anordnas BAM – Blekinge arbetsmarknadsdag som ger studenter en möjlighet att träffa folk från företag att potentiellt jobba hos.

I Blekinge har vi en studentpub på vardera campus. Puben .kauren i Karlshamn och Studentpuben Villan i Karlskrona. För att få gratis entré till pubarna kan man visa upp Blekinge studentkårs medlemskap, men annars kan man komma in mot en inträdesavgift som student. Medlemskap till Blekinge studentkår ger dig, utöver gratis inträde till pubarna, en rad förmåner som rabatterade priser på evenemang, rabatter hos olika företag och mycket mer.

Du vet väl om att kåren även har ett studentombud som kan hjälpa dig i flera olika ärenden om du stöter på problem under dina studier?

Vänliga hälsningar,
Kårstyrelsen

Läs mer på vår hemsida

Sektioner

KIDS
Karlskronastudenternas Idrottssällskap erbjuder en mängd olika idrottsaktiviteter – fotboll, innebandy, badminton, cricket och basket. Vi arrangerar också turneringar, prova-på-dagar och andra sportrelaterade aktiviteter. Våra aktiviteter är till för alla, sportfånar som amatörer!

Kontakt: kids@bthstudent.se

SIS
Sektionen för Internetbaserad Socialisering är studentkårens teknik/geek-sektion som har hand om allt som är IT-relaterat inom Blekinge studentkår.

AFK är en ”efter skolan”-aktivitet för studenter som är intresserade av mjuk- och hårdvaruprodukter.

Kontakt: SIS@bthstudent.se

.smoersex
Vi sköter både kårhuset .kauren i Karlshamn och ser till att nya studenter på Campus Karlshamn får en rolig introduktionsvecka. Vi arrangerar evenemang samt bokar bussar till fester utanför Karlshamn. Vi driver i princip all studiesocial verksamhet i Karlshamn.

Kontakt: smoersex@bthstudent.se

Karlskronas Pubsektion
Driver den ideella verksamheten Studentpuben Villan i Karlskrona. Puben erbjuder ett brett utbud av mat och dryck till studentpriser, och är öppen varje vecka för ”after schools” och kårkvällar. Dessutom anordnar vi bar- och drinkutbildningar för dem som vill fördjupa sina kunskaper och vara med att driva puben.

Kontakt: pubsektionen@bthstudent.se 

SIT: Studentkultur i Tiden
Värnar om studentikosa traditioner, till exempel att du som student klär dig i den välkända ”ovven”. Vi har psångböcker, teknologmössor, kårband, ett utskott som bedriver körsång i typisk studentanda, och vi arrangerar ett av de finaste kåreventen, den årliga Örlogsbalen!

Kontakt: sit@bthstudent.se

Sexistenz  
Vi driver studiesociala evenemang bland annat på Studentpuben Villan. Vi anordnar årligen introduktionsveckan för nya studenter i Karlskrona, samt en aspirantperiod där vi introducerar nya studenter som vill engagera sig i kårlivet.

Kontakt: sexistenz@bthstudent.se

Utbildningsföreningar

En utbildningsförening bevakar utbildningar inom sitt område med syftet att se till att dessa har de håller den höga kvalité som förväntas. Föreningen granskar kurser och utför kvalitetskontroller, och det är hit du vänder dig om du vill förändra din utbildning.

BOSS, Blekinge Organiserade Spelstudenter

För studenter som studerar Tekniskt basår, Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, Spelprogrammering och Technical artist i spel.

Kontakt: boss-styrelse@bthstudent.se

BITS, Blekinge Ingenjörstekniska Studenter

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i AI och maskininlärning, Civilingenjör i mjukvaruutveckling, Software Engineering, Webbprogrammering och Masterprogram i Software Engineering.

Kontakt: bits@bthstudent.se

 

EKEN, Ekonomi, Kunskap, Engagemang, Nätverkande

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i industriell ekonomi och MBA-programmet.

Kontakt: eken@bthstudent.se

 

ROST, red Overall Society of Technology

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i marin teknik, Civilingenjör i maskinteknik, Högskoleingenjör i maskinteknik, Produktutveckling och Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik.

Kontakt: rost@bthstudent.se

MUK, Medietekniska Utbildningsföreningen i Karlshamn

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion och Design av digitala spel.

Kontakt: muk@bthstudent.se

MÅRFINT

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktsköterska, Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård och Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre.

#ROOT

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i datorsäkerhet, Högskoleingenjör i IT-säkerhet, Masterprogram i datavetenskap och Masterprogram i telekommunikationssystem.

Kontakt: root@bthstudent.se

TRAMPOLINEN

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Kontakt: trampolinen@bthstudent.se

 

Linjeförening

Plankan är en fristående förening som inte tillhör Blekinge Studentkår. 

PLANKAN

Linjeförening för studenter som studerar Fysisk planering, Masterprogram i stadsplanering och Masterprogram i strategisk fysisk planering.

Kontakt: plankan.bth@gmail.com

Övriga fristående föreningar

BTH AKADEMISKA SEGELSÄLLSKAP

BTH Akademiska Segelsällskap (BASS) är en ideell förening för studenter och personal på BTH. Syftet med föreningen är att ge alla på BTH möjligheten att ta del av skärgården runt campus.

Kontakt: bth.bass@outlook.com

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×