Studentkåren

Blekinge Studentkår

BSK finns vid din sida!

Vårt uppdrag är att se till att kvalitén på din utbildning hålls hög och att din talan som student alltid hörs – och kårstyrelsen och utbildningsföreningarna sköter utbildningsbevakningen på BTH.

BSK är en förening av studenter, för studenter – som med ett nätverk av ideellt engagerade studenter anordnar en mängd event där du kan koppla av och ha kul med nya vänner. Bland annat anordnar vi BAM – Blekinge Arbetsmarknadsdag

Våra sektioner sköter den studiesociala verksamheten och arrangerar bland annat sportaktiviteter, temasittningar, resor, pubutbildningar, insparksveckor och campusfestivalen.  

Att vara engagerad i studentkåren är både roligt och givande. Samtidigt som du bidrar till förändring utvecklar du personliga kunskaper som kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

/ Kårstyrelsen

Läs mer på vår webb

Sektioner

KIDS
Karlskronastudenternas Idrottssällskap erbjuder en mängd olika idrottsaktiviteter – fotboll, innebandy, badminton, cricket och basket. Vi arrangerar också turneringar, prova-på-dagar och andra sportrelaterade aktiviteter. Våra aktiviteter är till för alla, sportfånar som amatörer! 

Kontakt: kids@bthstudent.se 

SIS
Sektionen för Internetbaserad Socialisering är studentkårens teknik/geek-sektion som har hand om allt som är IT-relaterat inom Blekinge studentkår. SIS består av flera avdelningar:  

Driften – ser till att all kommunikation mellan styrelsen och sektionerna fungerar samt ansvarar för BSK:s molnsystem.  

AFK – är en efter skolan”-aktivitet för studenter som är intresserade av mjuk- och hårdvaruprodukter. 
Dev – utvecklar hemsidor och liknande som BSK kan behöva. Alla är välkomna i SIS, kunniga som vill utveckla sina kunskaper, eller okunniga som vill lära sig mer.  

Kontakt: SIS@bthstudent.se 

.smoersex
Vi sköter både kårhuset .kauren i Karlshamn och ser till att nya studenter på Campus Karlshamn får en rolig introduktionsvecka. Vi arrangerar evenemang samt bokar bussar till fester utanför Karlshamn. Vi driver i princip all studiesocial verksamhet i Karlshamn. 

Kontakt: smoersex@bthstudent.se  

Karlskronas Pubsektion
Driver den ideella verksamheten Studentpuben Villan i Karlskrona. Puben erbjuder ett brett utbud av mat och dryck till studentpriser, och är öppen varje vecka för ”after schools” och kårkvällar. Dessutom anordnar vi bar- och drinkutbildningar för dem som vill fördjupa sina kunskaper och vara med att driva puben.  

Kontakt: pubsektionen@bthstudent.se 

SIT: Studentkultur i Tiden
rnar om studentikosa traditioner, till exempel att du som student klär dig i den välkända ”ovven”. Vi har psångböcker, teknologmössor, kårband, ett utskott som bedriver körsång i typisk studentanda, och vi arrangerar ett av de finaste kåreventen, den årliga Örlogsbalen! 

Kontakt: sit@bthstudent.se 

Sexistenz  
Vi driver studiesociala evenemang bland annat på Studentpuben Villan. Vi anordnar årligen introduktionsveckan för nya studenter i Karlskrona, samt en aspirantperiod där vi introducerar nya studenter som vill engagera sig i kårlivet.  

Kontakt: sexistenz@bthstudent.se 

Utbildningsföreningar

En utbildningsförening bevakar utbildningar inom sitt område med syftet att se till att dessa har de håller den höga kvalité som förväntas. Föreningen granskar kurser och utför kvalitetskontroller, och det är hit du vänder dig om du vill föndra din utbildning. 

BOSS, Blekinge Organiserade Spelstudenter

För studenter som studerar Tekniskt basår, Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, Spelprogrammering och Technical artist i spel.

Kontakt: boss-styrelse@bthstudent.se

BITS, Blekinge Ingenjörstekniska Studenter

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i AI och maskininlärning, Civilingenjör i mjukvaruutveckling, Software Engineering, Webbprogrammering, Masterprogram i telekommunikationssystem och Masterprogram i Software Engineering.

Kontakt: bits@bthstudent.se

 

EKEN, Ekonomi, Kunskap, Engagemang, Nätverkande

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i industriell ekonomi och MBA-programmet.

Kontakt: eken@bthstudent.se

 

ROST, red Overall Society of Technology

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i marin teknik, Civilingenjör i maskinteknik, Högskoleingenjör i maskinteknik, Produktutveckling och Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik.

Kontakt: rost@bthstudent.se

MUK, Medietekniska Utbildningsföreningen i Karlshamn

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion och Design av digitala spel.

Kontakt: muk@bthstudent.se

MÅRFINT

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktsköterska, Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård och Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre.

#ROOT

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Civilingenjör i datorsäkerhet, Högskoleingenjör i IT-säkerhet och Masterprogram i datavetenskap.

Kontakt: root@bthstudent.se

TRAMPOLINEN

Utbildningsföreningen för studenter som studerar Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Kontakt: trampolinen@bthstudent.se

 

LINJEFÖRENINGAR

PLANKAN

Linjeförening för studenter som studerar Fysisk planering, Masterprogram i stadsplanering och Masterprogram i strategisk fysisk planering.

Kontakt: plankan.bth@gmail.com

Övriga föreningar

BTH AKADEMISKA SEGELSÄLLSKAP

BTH Akademiska Segelsällskap (BASS) är en ideell förening för studenter och personal på BTH. Syftet med föreningen är att ge alla på BTH möjligheten att få ta del av den maritima miljön runt campus.

Kontakt: bth.bass@outlook.com

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×