Diego Fernando Navarro Pradas licentiatseminarium i datavetenskap

Tid: 18 december 2020 13:00-15:00

Välkommen till Diego Fernando Navarro Pradas licentiatseminarium i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola.                   

Avhandlingens titel: ”Biofeedback Interaction: Applying Physiological Methods to Entertainment Video Games”

Plats: Seminariet hålls via Zoom: https://bth.zoom.us/j/61697893833

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1500788&dswid=8569

Karta Otillgänglig