Docentföreläsning i datavetenskap – öppen föreläsning

Tid: 25 september 2023 13:00-14:30
Plats: Sal J1630, Campus Karlskrona

Öppen föreläsning för utnämning som docent vid Blekinge Tekniska Högskola.

Anton Borg vid Blekinge Tekniska Högskola kommer att ge en provföreläsning för utnämning som docent den 25 september, 2023.

Föreläsningens titel: AI-assisterad e-post-baserad kundsupport

Rum: J1630, BTH, Campus Karlskrona, Karlskrona eller via Zoom: https://bth.zoom.us/j/69831496714

Föreläsningen är öppen för allmänheten.
Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Abstrakt:
Kundsupport är en av de avgörande faktorerna när man köper en produkt eller prenumererar på en tjänst, där e-post är ett av de vanligare kommunikationsmedlen. Kundsupport kan behöva hantera stora mängder e-postmeddelanden varje dag, med krav på snabb handläggning och hög kvalité i svaren. Dessutom kan supportärenden i företag täcka flera ämnen som sträcker sig från enkla frågor till komplexa ärenden, vilket kräver att agenter hanterar ämnen som potentiellt ligger utanför deras expertis.

Artificiell intelligens (AI) är en lösning för att hjälpa kundsupportagenter att hantera supportärenden mer effektivt. Som sådan är det ett viktigt medel för att både behålla nuvarande kunder och skaffa nya kunder.
Den här presentationen kommer att täcka relevant forskning om AI-metoder för kundsupportsystem, inklusive ämnesklassificering, sentimentanalys och svarsprognoser.

Biografi:
Anton Borg disputerade vid Blekinge Tekniska Högskola 2014. Idag är Anton anställd som universitetslektor vid BTH. Hans forskning har fokuserat på maskinlärnings-baserade beslutsstödsystem, ofta i samarbete med externa forskningspartner.

Loading Map....
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×