Öppen föreläsning med anledning av Ekonomipriset 2020

Tid: 10 december 2020 12:15-13:00

Professor Johan Eklund, forskare i industriell ekonomi, håller en öppen föreläsning med anledning av Ekonomipriset.

Titel på föreläsningen: ”Jakten på den perfekta auktionen”

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 till Paul R. Milgrom, Stanford University, USA och Robert B. Wilson, Stanford University, USA, ”för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat”.

Föreläsningen ges på svenska och är öppen för alla.

Föreläsningen ges via Zoom

 

Karta Otillgänglig