Saleh Javadis disputation i ämnet systemteknik

Tid: 3 mars 2021 08:30-10:30

Välkommen till Saleh Javadis disputation vid institutionen för matematik och naturvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola

Plats: Zoom
MötesID:
693 3278 4408 Lösen: 945504

Avhandlingens titel: Computer Vision for Traffic Surveillance Systems: Methods and Applications

Ämne: Systemteknik

Abstrakt och avhandling finns tillgänglig här.

Karta Otillgänglig