Shahrooz Abgharis disputation i datavetenskap

Tid: 1 december 2020 13:00-15:00

Välkommen till Shahrooz Abgharis disputationsseminarium i ämnet datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Plats: Seminariet hålls via Zoom. Vänligen meddela eva-lotta.runesson@bth.se senast den 26 november om du planerar delta digitalt. Länken till Zoom-mötet skickas ut till de som anmält sig.

Avhandlingens titel:  Data Mining Approaches for Outlier Detection Analysis

Avhandling och abstrakt finns tillgängligt här.

 

Karta Otillgänglig