Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning

Tid: 12 november 2021 13:00-15:00

Studenter belönas för utmärkta examensarbeten. Totalt delas 200 000 kronor ut till BTH-studenterna vid en ceremoni i Karlskrona.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter som gjort framstående examensarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet samt Högskolan i Halmstad. Representanter från de tre lärosätena har analyserat årets examensarbeten mot stiftelsens kriterier. För BTH:s del rör det sig om 7 examensarbeten som belönas.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut stipendier för bästa examensarbete med fokus på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande – eller – stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Plats: J1610
Anmälan: lena.vogelius@bth.se

Karta Otillgänglig
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×