Big data och AI

Big data och AI

Forskarna studerar olika tekniker för att hantera stora mängder data ur ett tekniskt perspektiv till exempel lagring och databassystem samt hur AI, maskininlärning och informationsutvinning kan användas för mönster- igenkänning och trender i stora datamängder.

Vid BTH finns en forskningsmiljö inom big data med finansiering från KK-stiftelsen. Forskningen fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs med ett flertal företag till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.

Forskningsmiljön BigData@BTH

Data will be generated at an ever-increasing rate for the foreseeable future. Added value and cost savings can be obtained by analyzing big data streams. The analysis of large data sets requires scalable and high-performance computer systems. In order to stay competitive and to reduce consumption of energy and other resources, the next generation systems for scalable big data analytics need to be more resource-efficient. The research profile, Scalable resource-efficient systems for big data analytics, combines existing expertise in machine learning, data mining, and computer engineering to create new knowledge in the area of scalable resource-efficient systems for big data analytics. The value of the new knowledge will be demonstrated and evaluated in two application areas (decision support systems and image processing).

The needs and interests of our 9 industrial partners are grouped into industrial challenges. Based on these challenges and in cooperation with our partners we have defined initial sub-projects grouped into four research themes:

Research theme A: Big data analytics for decision support
Research theme B: Big data analytics for image processing
Research theme C: Core technologies (machine learning)
Research theme D: Foundations and enabling technologies

Finansiär: KK-stiftelsen 2014-2020

Samarbetspartner: Arkiv Digital AD, Compuverde, Contribe, Ericsson, Indigo IPEX, Noda Intelligent Systems, Telenor Sverige, Sony Mobile Communications, and Maingate Enterprise Solutions

Kontaktperson: Håkan Grahn, hakan.grahn@bth.se

Läs mer om Big data

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×