Det arkitektoniska rummets betydelse för relationell omsorg för äldre med stora omsorgsbehov

Det arkitektoniska rummets betydelse för relationell omsorg för äldre med stora omsorgsbehov

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Catharina

Catharina Nord


Kategori/Område

Forskning inom fysisk planering

Det här projektet syftar till att undersöka hur arkitektur i bostäder för äldre med stora omsorgsbehov kan bidra till individanpassad omsorg.

Projektet utgår från att det finns ett samband mellan rum och omsorgspraktik där dessa formas tillsammans. Omsorg har beskrivits som en platsberoende praktik. Genom att studera denna praktik förväntas studien kunna visa hur arkitektur och omsorg påverkar varandra och i vilka avseenden omsorgen påverkas. Projektet är en fallstudie som jämför omsorgspraktiken i äldre och nya bostadstyper. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur formas individanpassad omsorg till äldre med stora omsorgsbehov i olika slags bostadsarkitektur?

 

Finansiär: FORTE

Fakta

Längd

Kontaktperson

Catharina

Catharina Nord

Deltagare