Trygghet och offentligt liv i fysisk planering

Trygghet och offentligt liv i fysisk planering

Projektstatus

Avslutat

Projektledare

Kategori/Område

Forskning inom fysisk planering

Offentligt liv och utformningen av offentliga platser har under de senaste åren upptagit ett betydande utrymme när planerare, politiker, allmänhet och arkitekter diskuterat stadsutveckling och vad som formar ”den goda staden”.  

Ett centralt begrepp i denna diskurs har varit trygghet, ett begrepp som tidvis blivit synonymt med det stadsliv som eftersträvats. Men hur påverkas det offentliga livet av den rådande trygghetsdiskursen och de förslag till fysisk utformning som förutsätts ge trygghet? Kan det till och med vara så att de förslag till fysisk förändring av stadsmiljöer som förutsätts ge trygghet kan vara kontraproduktiva och negativt påverka stadens offentliga liv? Detta är frågor som undersöks i projektet.

Handledare: Karl Bergman, Institutionen för fysisk planering, BTH

Biträdande handledare: Ylva Stubbergaard, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet

Publikationer

Lina Berglund Snodgrass, ”Conceptualising Knowledge in Spatial Planning and Displacement of “the Political””, DISP, ISSN 0251-3625, EISSN 2166-8604, Vol. 53, nr 4, pp. 33 – 41, Routledge, 2017
Lina Berglund Snodgrass, ”Demanding Certainty”, Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series, ISSN 1653-2090, EISSN 12153, EISSN 2, Blekinge Tekniska Högskola, 2016
Lina Berglund Snodgrass, ”Safety and Agonistic Conceptions of Public Life”, PlaNext, ISSN 2468-0648, Vol. 1, pp. 50 – 64, InPlanning, 2015

Fakta

Längd

Avslutat

Kontaktperson

Deltagare