Vaccinationsstudie mot Meningokocker

Vaccinationsstudie mot Meningokocker

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Johan Sanmartin Berglund


johan.sanmartin.berglund@bth.se

Kategori/Område

Människa, hälsa och teknik

Vi söker deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterien.

Meningokockbakterien kan orsaka hjärnhinneinflammation och infektion i blodet (sepsis). Infektionerna kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. Hjärnhinneinflammation är vanligast hos barn under 1 år och hos ungdomar. Det finns flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa vacciner ingår i det vaccin som kommer att testas i studien med ett tillägg av tre proteiner för att ge ett utökat skydd mot en viss grupp av bakterien. Det nya vaccinet jämförs med de två ingående vaccinerna.

Vi söker deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterien.

Syftet med studien är att undersöka om det nya vaccinet är effektivt genom att titta på hur immunsystemet svarar samt studera säkerhet när det ges till friska barn, ungdomar och vuxna.

För att eventuellt kunna delta i studien ska ditt barn ha fyllt 10 år, men ännu inte 18 och i övrigt vara frisk.

Att delta i studien innebär upp till 6 besök på studieenheten och upp till 5 telefonuppföljningar under sammanlagt 18 månader.Beroende på vilket behandlingsalternativ som ditt barn tilldelas kommer hon/han att få:

  • Alternativ 1: Vid två av besöken får ditt barn vaccininjektion i armen och vid ett tillfälle ges injektion med saltlösning.
  • Alternativ 2: Vid ett besök får ditt barn två vaccininjektioner och vid ett senare tillfälle en vaccininjektion.

Vid fyra besök kommer blodprover att tas (bedövningskräm kommer att erbjudas). Alla besök och vacciner är kostnadsfria.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Om du och ditt barn är intresserade och vill veta mer kontakta:

BTH Forsknings- och utbildningsklinik
Telefon: 0455-385440
E-post: kliniskforskning@bth.se

För att kunna delta måste både barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare samtycka.
Ditt barns medverkan är frivillig och ditt barn kan när som helst avbryta sitt deltagande.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (General Data Protection Regulation) reglerar behandlingen av dina personuppgifter

Fakta

Längd

2022-2023

Kontaktperson

Viktoria Bjerström

viktoria.bjerstrom@bth.se

Deltagare

Erik Resebo

Erik Resebo
Projektkoordinator

Caroline Svendsen

Caroline Svendsen
Forskningssjuksköterska

Line Christiansen

Line Christiansen
Universitetsadjunkt

Catarina Augustsson

Catarina Augustsson
Universitetsadjunkt

Anders Behrens

Anders Behrens
Universitetslektor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×