UrbanHist

UrbanHist

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Kategori/Område

Planering och byggd miljö

Under hela 1900-talet har stadsplanering varit ett viktigt verktyg för den sociala utvecklingen. Detta gäller för Europa mer än för någon annan kontinent. Stadsplanering har i hög grad bidragit till framväxten av välfärdsstaten, starka ekonomier och en relativt balanserad bebyggelsestruktur. Men stadsplanering har även orsakat förtryck och förstörelse av vissa befolkningsgrupper och natur- och kulturresurser.

De flesta tidigare studier av 1900-talets stadsplanering har haft ett nationellt perspektiv och de har utförts med olika metoder. En gemensam övergripande studie över stadsplaneringens roll i Europa har saknats – fram till nu.

Professor Abdellah Abarkan tillsammans med Bauhausuniversitetet i Weimar i Tyskland, universitetet i Valladolid i Spanien samt universitetet Pavol Jozef Šafárik i Slovakien, har beviljats medel för ett forskningsprojekt där målet är att ur ett europeiskt perspektiv utveckla och på ett hållbart sätt främja en gemensam förståelse av 1900-talets stadsplanering.

Fakta

Längd

10/2016 – 09/2020

Budget

3.7 Million Euro

Kontaktperson

Partner och Finansiärer

Deltagare

Andreea Blaga

Andreea Blaga
Doktorand

Abdellah Abarkan

Abdellah Abarkan
Professor, Local Director

Annica Skytt

Annica Skytt
Institutionskoordinator