Radio Occultation Inversion Methods

Radio Occultation Inversion Methods

Projektstatus

Avslutat

Projektledare

Kategori/Område

Forskning inom systemteknik

För att genera tillförlitliga väderprognoser så gör väderinstituten insamlingar av väder data från marken och från atmosfären. Mätdata från atmosfären skede tidigare med väderballonger med det senaste decenniet har Radio-ockultation (RO) blivit allt viktigare och anses idag som en av de viktigaste mätmetoderna för att bestämma väder. En av felkällorna i RO är jonosfären och i detta projekt försöker vi förstå hur jonosfären påverkar RO mätningen och vi försöker att förbättra metoderna för att kompensera för jonosfären.

RO är en mätmetod som använder signaler från globala navigations-satelliter (GNSS) för meteorologiska mätningar genom att en mottagare placeras på en satellit i låg omloppsbana (LEO). RO har på senare tid utvecklats till att bli en av de viktigaste datakällorna för numerisk väder-prognostisering. De europeiska MetOp-satelliterna, som opereras av EUMETSAT, är utrustade med RO-instrumentet GRAS, utvecklat av RUAG Space, som ger mer än 1200 globalt fördelade vertikala profiler per dag. Dessa ingår i de dagliga väderprognoserna, där RO-data har visat sig ge mycket värdefull information. Den horisontella sonderingen från RO kompletterar den vertikala sonderingen från mikrovågsradiometrar och tillsammans ger de optimala förutsättningar för observation av atmosfärens temperatur och fuktighet från rymden. RUAG Space utvecklar nu nästa generations RO-instrument för MetOp Second Generation. I projektet kommer BTH att utveckla en simuleringsmodell av jonosfären och från den försöka förstå hur jonosfären påverkar RO mätningen. Nästa steg är att förbättra metoderna att kompensera för atmosfären och att i förlängningen hitta metoder för att avbilda jonosfären.

 

 

Fakta

Längd

2015-2018

Budget

3.4 miljoner

Kontaktperson

Partner och Finansiärer

Deltagare

Anders Carlström

Anders Carlström
Projektledare

Viet Thuy Vu

Viet Thuy Vu
Universitetslektor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×