SMART4MD

SMART4MD

SMART4MD är ett pågående internationellt forskningsprojekt som handlar om hur teknik i form av en hälsoapplikation (app) på en surfplatta kan underlätta vardagen för äldre personer (55+) och deras närstående. Avsikten är att bidra till ökad kontroll över den egna hälsan och förbättrad livskvalitet för målgruppen. Applikationen är utvecklad av det brittiska företaget PowHealth och har anpassats specifikt för äldre personer med begynnande tecken till kognitiv nedsättning.

SMART4MD stödjs av Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020 och genomförs i samverkan mellan fem länder: Sverige, England, Spanien, Tjeckien och Belgien. I Sverige bedrivs projektet av Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i samarbete med Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun.

Ingrid och Bengt Stoltz tillsammans med Joakim Frögren, Johan Sanmartin Berglund och Peter Anderberg, BTH.

Testpersonerna Ingrid och Bengt Stoltz tillsammans med Joakim Frögren, Johan Sanmartin Berglund och Peter Anderberg, BTH.

Intresserad av att delta?

Vi rekryterar just nu deltagare till SMART4MD. Är du intresserad av att delta i forskningsprojektet eller önskar mer information, vänligen kontakta oss. Du kan också anmäla ditt intresse via formuläret nedan.
E-post: smart4md@bth.se
Telefon: 0455-38 54 40

  Namn (obligatorisk)

  Ålder på intresserad deltagare (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  E-post

  Ditt meddelande

  Behandling av dina personuppgifter

  För att ta emot din intresseanmälan behöver BTH behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Blekinge Tekniska Högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen och behandlar dina personuppgifter med stor hänsyn till din integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt annan relevant lagstiftning.

  Dina personuppgifter kommer endast att användas för att besvara din intresseanmälan till projektet. Lagring av dina personuppgifter sker så länge det är relevant för ändamålet och i enlighet med högskolans bevarande- och gallringsföreskrifter samt svensk arkivlagstiftning. Detta innebär att dina personuppgifter antingen sparas där det finns krav på arkivering eller tas bort efter en viss tidsperiod enligt vad som är angivet.

  Då BTH är en myndighet kan handlingar som inkommer till Blekinge Tekniska Högskola vara att betrakta som allmän offentlig handling.

  För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter