SNAC-B

SNAC-B

Projektstatus

Pågående

Kategori/Område

Forskning inom tillämpad hälsoteknik

SNAC Swedish National Study on Ageing and Care – Nationell forskningsstudie

Snac är ett forskningsprojekt om personer som är 60 år eller äldre. Projektet är longitudinell undersökning med återkommande mätningar över en 30-årsperiod. Syftet är att öka kunskapen om åldrandet och vilken roll omgivning, livsstil och tidigare omständigheter har för hälsan och välbefinnandet. Framtida behov av vård och omsorg står i fokus.

SNAC bedrivs i fyra områden: Hälsingland; Nordanstig, Stockholm; Kungsholmen och Essingeöarna,
Blekinge; Karlskrona och Skåne; Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad. SNAC startade år 2001 på initiativ av regeringen och stöds av Socialdepartementet samt kommunerna, landstingen och universiteten i de fyra områdena.

I studien ingår en befolkningsdel och en vårdsystemdel

Befolkningsdel

Vi bjuder in ett urval av personer över 60 år som bor inom respektive område att delta i SNAC. Alla deltagare undersöks vart 6:e år och från och med 78 års ålder  vart 3:e år. Deltagarna kommer till platsen för undersökningen eller får besök i sitt hem, sitt servicehus eller på sitt vård- och omsorgsboende. Över 21 000 undersökningar har hittills genomförts i SNAC-studiens befolkningsdel mellan åren 2001 och 2014. Vi är nu inne i vår undersökningsfas 6, vilket innebär att vi har nu hållit på i 15 år med våra undersökningar i SNAC

Som deltagare träffar man sjuksköterska, läkare och psykolog. Vi ställer frågor om civilstånd, bostad, yrke, utbildning, livsstil och fysiska funktioner. Deltagarna får också genomgå en klinisk undersökning med blodprov, mätning av blodtryck och EKG samt genomgå tester för fysiska och mentala funktioner som bland annat gånghastighet, minne och luktigenkänning.

Vårdsystemdel

I vårdsystemdelen följer vi samtliga personer i respektive område som fyllt 65 år och är beviljade äldreomsorg eller har långvarig hemsjukvård eller hemrehabilitering. Uppgifter som samlas in rör

• deltagarens personuppgifter
• bostadens utformning och tillgänglighet
• funktionsförmåga
• beviljad äldreomsorg
• stöd- och vårdinsatser från anhöriga och/eller närstående
• långvarig sjukvård och/eller rehabilitering i hemmet.

Uppgifterna samlas in av biståndshandläggare, distriktssköterska inom projektet eller personal i det särskilda boendet.

 

Fakta

Längd

2001 -

Kontaktperson

Mari

Mari Gustavfsson

mari.gustafsson@bth.se

SNAC Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig (PI).
Projektet avrapporteras årligen till Socialdepartementet. Mer information om SNAC hittar du på webbsidan.

Hemsida: https://snac.nu/

Forskningsinriktning i SNAC-Blekinge

I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden. Exempel på några av dessa områden är:

  • Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa.
  • Multisjuklighet – utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika.
  • Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet.
  • Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år.
  • Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion.
  • Vårdkvalitet samt vilka omgivande faktorer som kan kopplas till behov av vård och omsorg.
  • Naturläkemedelsanvändande i förhållande till annan läkemedelsanvändning, livsstil och psykologiska faktorer.

 

Fotografi på pansionär

    

Deltagare

Martina Bergqvist

Martina Bergqvist
Forskningssjuksköterska

Ulrika Isaksson

Ulrika Isaksson
Databasmanager

Christina Karlsson

Christina Karlsson
Tandhygienist

Caroline Svendsen

Caroline Svendsen
Forskningssjuksköterska

Evelina Klingborg

Evelina Klingborg
Tandhygienist

Camilla Widenfors

Camilla Widenfors
Forskningssjuksköterska

Maria Carlsson

Maria Carlsson
Forskningssjuksköterska