Bekämpa Renkavle med hjälp av drönare och Artificiell Intelligens (AI)

Invasiva arter utgör en av de största utmaningarna för det globala jordbruket, utmaningen ligger bl.a. i de invasiva arternas förmåga att snabbt etablera sig, ändra uttryck och sprida sig i nya miljöer. De nya arterna kan orsaka betydande skada på jordbruksmark, minska skördar och öka kostnaderna för bekämpning och hantering.

Projektinformation

Finansiär: European Innovation Partnership (EIP) via JordbruksverketStatus: PågåendeForskningsområde: SystemteknikKontaktperson: Mattias Dahl, mattias.dahl@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/systemteknik/bekampa-renkavle-med-hjalp-av-dronare-och-artificiell-intelligens-ai/Projektbudget: 3,1 MSEKProjektstart: 2023-01-01Projektslut: 2024-12-31Projektpartner: HIR Skåne AB, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, JU Information AB

Syfte

Effekterna av invasiva arter sträcker sig från att konkurrera med inhemska växter om resurser till att introducera nya sjukdomar och ge utrymme för skadedjur som kan påverka både växt- och djurliv negativt.

Mot denna bakgrund har nya tekniska projekt och innovationer blivit avgörande för att utveckla hållbara bekämpningsmetoder som ytterst syftar till att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel och hantera invasiva arter på nya och mer effektivt sätt. Genom användning av ny avancerad teknik skapas halt nya förutsättningar och metodik för precisionsjordbruk. Detta projektet syftar till att skapa genom att studera hur ogräs kan precisionsdetekteras och även bekämpas med hjälp av drönare och Artificiell intelligens (AI).

Projektet syftar inte bara till att kontrollera invasiva arter utan främjar även ett framtida mer hållbart och miljövänligt jordbruk. Genom att integrera innovativa tekniken och metodik kan jordbruket minska sin miljöpåverkan, förbättra livsmedelssäkerheten och säkerställa en mer hållbar framtid för odling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×