DSIP – Digital Sustainability Implementation Package

Vår vision är att industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar blir en konkurrensfördel och att DSIP ger stöd beslutsfattande genom ett digitalt paket med verktyg och metoder.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: Strategisk hållbar utvecklingKontaktperson: Sophie Hallstedt, sophie.hallstedt@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/strategisk-hallbar-utveckling/digital-sustainability-implementation-package-dsip/Projektbudget: 18 mnkrProjektstart: 2020-03-01Projektslut: 2023-02-28Projektpartner: Chalmers tekniska högskola, GKN Aerospace, Roxtec, Volvo Trucks

Syfte

Projektets syfte är möjliggöra för industrin att inkludera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv de tidiga faserna av produktinnovationsprocessen.

DSIP sammanställer nya stödverktyg och digitala funktioner som skapar förutsättningarna for en övergång till mer hållbara lösningar, vilket innebar förbättrad resurseffektivitet och användning av mer hållbar teknik.

Genomförande

En konceptlösning för ett implementeringspaket (HIP) har skapats, med metodik och sammanlänkade metoder och verktyg för att systematiskt integrera och implementera
hållbarhet i produktutvecklande företag och därigenom bidra till de globala hållbarhetsmålen 9 och 12.

Den föreslagna HIP lösning är baserad på en digital plattform som kommer stödja datahantering och inkludera: modeller för värde- och hållbarhetsskapande kravhantering och produktportfölj; stödverktyg och metoder för att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrelaterade risker; samt visualiseringsmodeller för produktens hållbarhetsprestanda under dess hela livscykel.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×