NEAR – Nationell e-infrastruktur för forskning om åldrande i Sverige

Den demografiska utvecklingen mot en åldrande befolkning utgör en grundläggande förändring som kommer att medföra betydande utmaningar inom en rad olika samhällsfunktioner under 2000-talet. En åldrande befolkning leder även till ett ökat antal personer med kroniska sjukdomar, vilket i sin tur ökar behovet av insatser från samhället och familjen. Detta betonar behovet av att kartlägga effektiva och hållbara strategier för att uppnå både ett längre och ett friskare liv.

Projektinformation

Finansiär: VetenskapsrådetStatus: PågåendeForskningsområde: Tillämpad hälsoteknikKontaktperson: Johan Sanmartin Berglund, johan.sanmartin.berglund@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/tillampad-halsoteknik/near/Projektstart: 2018-01-01Projektslut: 2025-12-31Projektpartner: Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Jönköping University, Lunds universitet, Umeå universitet

Syfte

Syftet är att främja och underlätta svensk äldreforskning, öka kvalitét och generaliserbarhet av forskningsresultat samt att intensifiera internationella samarbeten.
Mål att integrera flera nationella longitudinella populationsbaserade projekt om åldrande och hälsa.

Genomförande

Sverige har sedan 1970-talet en tradition av att studera åldrandet och hälsa med hjälp av populationsbaserade studier och idag är Sverige internationellt framstående när det gäller bland annat forskning om demenssjukdomar. Den rådande kompetensen inom socialgerontologi, geriatrik, genetik, epidemiologi och folkhälsa tillsammans med tillgången till populationsbaserade studier skapar en högkvalitativ potential för att etablera en nationell infrastruktur för innovativ äldreforskning i Sverige. Genom  stöd från VR har vi nu möjlighet att bygga och driva den Nationella E-infrastrukturen för äldreforskning – NEAR.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×