Sveriges första forskarutbildningskurs med fokus på teknik för äldre

Bild av specialdesignad app

Bild av specialdesignad applikation att användas av äldre.

Nu har landets första forskarutbildningskurs som har fokus på teknik för äldre startat på BTH. Kursen har utformats av forskare vid BTH i samarbete med andra lärosäten och lockar doktorander från hela landet.

BTH fick för drygt sex månader sedan ett uppdrag av Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) att utveckla en forskarutbildningskurs som hade fokus på teknik för äldre. Det resulterade i kursen Geronteknik – åldrande och digitalisering. Kursen genomförs i samarbete med KTH, Karolinska Institutet, Luleå tekniska universitet och Lunds universitet.

– Det är ett starkt och växande område som får alltmer uppmärksamhet. Allt fler företag börjar upptäcka den ekonomiska potential som finns i att anpassa och utveckla teknik för den växande gruppen äldre. Det efterfrågas också forskning på området för att förstå hur digitalisering påverkar denna grupp, säger docent Peter Anderberg, ansvarig för kursen vid BTH.

BTH har sedan länge en forskningsgrupp inom området tillämpad hälsoteknik som fokuserar på just teknik för äldre i flera olika forskningsprojekt, och det är resultat från denna forskning som skapar en bakgrund till kursen.

Kursen kommer att pågå under hela höstterminen och ges på distans. Den innehåller flera webbseminarier som kommer att hållas av lärare från de medverkande lärosätena.

Efterfrågan på en kurs med detta fokus visade sig vara stor bland landets doktorander. De 15 utbildningsplatserna fylldes snabbt av sökande från hela Sverige, och från Finland.

– Doktoranderna som går kursen forskar inom olika områden; ekonomi, teknik eller omvårdnad, men allihop har det gemensamt att de studerar hur teknik skapar nya möjligheter för äldre personer på en mängd olika områden , säger Peter Anderberg.

– Det är ett feltänk att äldre inte tar till sig ny teknik. Vi vill se till att all teknik som omges oss också blir tillgänglig för de äldre, menar professor Johan Sanmartin Berglund, examinator för kursen.

5 oktober 2018