Besök på Dhaka University

       

A.M.M. Shahiduduzzaman Quoreshi, docent vid institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), har tillsammans med Gustav Oskarsson, student på ingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, BTH, har besökt Dhaka University på inbjudan av universitetet.

BTH och Dhaka University har nyligen skrivit ett avtal (MoU) om samarbete mellan parterna gällande forskning och utbildning.

Under besöket presenterade man en forskningsartikel om aktieprediktion med neurala nätverk  på 4th International Conference on Business and Economics (ICBE-2019) med tema ”Spectrum of Opportunities through Innovation and Technology”.

Man medverkade också i ett seminarium där representanter från 14 länder deltog tillsammans med statssekreterare från finansdepartementet i Bangladesh. Seminariet handlade om den fjärde industriella revolutionen och dess konsekvenser på hållbar och inkluderande utveckling.

Slutligen hölls även ett seminarium för studenter vid Dhaka University om högre utbildning på BTH och utvecklingen av fintech. Cirka 70 studenter deltog i seminariet och visade stort intresse för master- och doktorandutbildning på BTH.

13 november 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×