Forskare från TIEK presenterar ny bok om innovationspolitik

TIEKs forskare Pontus Braunerhjelm, Martin Andersson och Johan Eklund är samtliga tillsammans med Knut Blind har publicerat Handbook of Innovation and Regulation. I antologin framkommer att regulatorisk komplexitet innebär en rad utmaningar vilket kräver en innovationspolitik som omfattar många fler områden än intellektuella äganderättigheter och forskningsfinansiering. Regleringar som påverkar konkurrens, arbetsmarknad, klimat och miljö, boende, offentlig upphandling och internationell handel är några exempel. För att gynna innovation, ekonomisk tillväxt och ökat välstånd krävs, menar författarna, ett helhetsperspektiv på innovationspolitiken. I antologin finns bidrag från 31 forskare från USA och Europa med syfte att belysa hur regleringar inom olika områden påverkar innovation.

För mer information:  https://entreprenorskapsforum.se/activity/hur-paverka-regleringar-innovation/

20 mars 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×