Ny rapport om stora kunskapsintensiva investeringar

Professor Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola, tillsammans med Johan Larsson, forskare vid Cambridge University, och Joakim Wernberg, forskare vid Entreprenörskapsforum har på uppdrag av Tillväxtanalys skrivit en studie om spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar, SKI.

Utöver att skapa arbetstillfällen och skatteunderlag visar rapporten att SKI kan ge upphov till nya lokala affärsrelationer, högre produktivitet, spridning av kunskap till andra företag samt ökat entreprenörskap genom framtida avknoppningsföretag.

Organiseringen av kunskapsintensiv verksamhet blir allt mer heterogen, fragmenterad och globaliserad. Det ställer nya krav på hur offentliga aktörer främjar och arbetar med investeringar. En slutsats är därför att det behövs övergripande och gemensamma ramvillkor för kunskapsintensiv verksamhet.

Det här är den första delstudien i ramprojektet: Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar. Syftet med projektet är att ge regeringen kunskapsunderlag för att effektivisera, utveckla och ompröva av statliga initiativ för att främja företagens innovations- och omställningsförmåga.

8 november 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×