Licentiatexamen Omsri Kumar Aeddula

Fr.v. Johan Sanmartin Berglund, Johan Wall, Omsri Kumar Aeddula, Mehdi Tarkian, Tobias Larsson

Den 17 december presenterade och försvarade Omsri Kumar Aedulla sin licentiatavhandling med titeln: Data-Driven Decision Support System for Product Development – A Data Exploration Study using Machine Learning i ämnet maskinteknik.

Examinator och handledare: Prof. Tobias Larsson, BTH
Handledare: Dr. Johan Wall, BTH, Prof. Peter Anderberg, BTH, Prof. Johan Sanmartin Berglund, BTH

Opponent: Dr. Mehdi Tarkian, docent, Linköpings Universitet

22 december 2021