Licentiatexamen Raj Jiten Machchhar

Fr. v. Johan Wall, Raj Jiten Machchhar, Fredrik Elgh, Alessandro Bertoni, Tobias Larsson

20 december 2022

Den 15 december presenterade och försvarade Raj Jiten Machchhar sin licentiatavhandling med titeln: Towards Changeability Quantification for Product-Service Systems Design i ämnet maskinteknik.

Examinator: Prof. Tobias Larsson, BTH
Huvudhandledare: Bitr. prof. Alessandro Bertoni, BTH
Handledare: Dr. Johan Wall, BTH
Opponent: Prof. Fredrik Elgh, Jönköping University

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×