Licentiatseminarium Sravan Tatipala

Foto på Johan Wall (handledare), Sravan Tatipala (doktorand), Mehdi Tarkian (opponent), Mats Walter (prefekt), Tobias Larsson (handledare/examinator), Christian Johansson Askling (handledare)

Fr.v. Johan Wall (handledare), Sravan Tatipala (doktorand), Mehdi Tarkian (opponent), Mats Walter (prefekt), Tobias Larsson (handledare/examinator), Christian Johansson Askling (handledare)

Den 20 december försvarade Sravan Tatipala sin licentiatavhandling med titeln Sheet metal forming in the era of industry 4.0: using data and simulations to improve understanding, predictability and performance i ämnet maskinteknik.

Examinator och huvudhandledare: Prof. Tobias Larsson, BTH
Opponent: Dr. Mehdi Tarkian, Linköpings universitet

13 januari 2020