Disputation Damian Dziak

Damian Dziak

Den 4 december försvarade Damian Dziak sin avhandling Detection and Classification Multi-sensor Systems – Implementation if Io T and Systematic Design Approaches i ämnet tillämpad signalbehandling. Damian är industridoktorand på företaget Bioseco i Gdansk, Polen. Såväl Damian som opponent och betygsnämnd medverkade via Zoom. Prof. Wlodek Kulesza, BTH är huvudhandledare och examinator, och Dr Sven Johansson, BTH är handledare.

Opponent:
Prof. Darius Andriukaitis, Kaunas University of Technology, Litauen
Ledamöter i betygsnämnden:
Prof. Sven Nordebo, Linnéuniversitetet
Adjunct prof. Cristina Rusu, RISE
Dr. Nicoletta Caramia, Technical Integration Owner at FacilityLive, Italien
Suppleanter:
Sharon Kao-Walter, BTH och Siamak Khatibi, BTH

9 december 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×