Disputation Muhammad Rameez

Den 30 mars 2023 presenterade och försvarade Muhammad Rameez sin doktorsavhandling Signal Processing Approaches for Interference Mitigation in Automotive Radar Systems i ämnet systemteknik.

Examinator och huvudhandledare: Prof. Mats Pettersson, BTH
Handledare: Prof. Mattias Dahl, BTH
Handledare: Dr. Saleh Javadi, BTH

Opponent: Dr. Igal Bilik, Ben Gurion University of the Negev, Israel
Betygsnämnd:
Docent, Canan Aydogdu, Ericsson, Göteborg
Prof. Maria Sandsten, Lunds Universitet
Docent Christer Larsson, Saab Dynamics, Linköping

Suppleant:
Dr. Sven Johansson, BTH och Prof. Lars Lundberg, BTH

30 mars 2023