Disputation Saleh Javadi

Fr.v: Mats Pettersson, Saleh Javadi och Mattias Dahl. På skärmen syns opponenten Michael Cree som deltog via länk.

Den 3 mars försvarade Saleh Javadi sin doktorsavhandling med titeln: Computer Vision for Traffic Surveillance Systems: Methods and Applications i ämnet Systemteknik.

Examinator och huvudhandledare: Prof. Mattias Dahl, BTH
Handledare: Prof. Mats Pettersson, BTH
Opponent: Docent Michael Cree , University of Waikato, Hamilton, New Zeeland

Betygsnämnd:
– Dr. Linda Ramstedt, Trafikanalys
– Adj. prof. Roger Berg, KTH
– Prof. em.  Per Eriksson, Lunds universitet
Suppleant:
Prof. Sharon Kao-Walter, BTH och Prof. Markus Fiedler, BTH

 

 

4 mars 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×