Grattis Rameez till din licentiatexamen

Foto från Muhammad Rameez försvar av licentiatavhandling

Den 7 maj presenterade och försvarade Muhammad Rameez sin licentiatavhandling med titeln Interference Mitigation Techniques in FMCW Automotive Radars inom ämnet systemteknik .

Examinator och huvudhandledare: Prof.  Mats Pettersson, BTH.
Handledare: Prof. Mattias Dahl, BTH
Granskare: Docent Gary Smith-Jonforsen, SAAB Surveillance, Göteborg

8 maj 2020