Grattis Vinicius till din licentiatexamen

Vinicius med handledare och opponent

Den 12 december presenterade och försvarade Vinicius Ludwig Barbosa sin licentiatavhandling med titeln Effects of Small-Scale Ionospheric Irregularities on GNSS Radio Occultation Signals: Evaluations Using Multiple Phase Screen Simulator inom ämnet systemteknik .

Examinator och huvudhandledare: Prof.  Mats Pettersson, BTH.
Handledare: Docent Viet Thuy Vu, BTH
Granskare: Ph.D. Stig Syndergaard, Danish Meteorological Institute (DMI)

10 januari 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×