Installationsföreläsning Johan Öinert

Professor Johan Öinert och Dekan Tobias Larsson

Johan Öinert, professor i matematik: Matematiken i människans tjänst – igår, idag och imorgon
Matematikforskning, vad är den egentligen bra för? Den frågan ställer sig nog många. Genom ett flertal illustrerande exempel kommer jag att visa hur matematik och matematiskt tänkande har spelat en avgörande roll för vår moderna historia. Ni kommer att få leva er in i hur vår tillvaro hade kunnat se ut om vi inte hade haft matematikforskning.

 

18 maj 2017