Licentiatexamen Markus Lindroth

Den 21 januari presenterade och försvarade Markus Lindroth sin licentiatavhandling med titeln: Low-Complexity Signal Processing for Speech Enhancement and Audio Analysis
i ämnet tillämpad signalbehandling

Examinator och handledare: Dr Benny Lövström docent , BTH
Handledare: Prof. Ingvar Claesson, BTH
Handledare: Dr. Fredric Lindström, Google

Opponent: Dr. David Erman, Försvarsmakten

 

21 januari 2022