Studenter bjöds in till Sjöofficersmässen

Civilingenjörsstudenter i Marinteknik välkomnades till en av Sveriges mest maritima platser.

Kvällen inleddes med en rundvisning av den historiska byggnaden, där man i varje hörn kände örlogsstadens historiska vingslag. I anslutning till rundvisningen fick studenterna information om vad några av Karlskronas  mest kända företag arbetar med och hur de kan bidra till deras framtida utveckling.

Deltagande organisationer och företag var Mariningenjörsföreningen, Blue Science Park, Karlskrona kommun, Kustbevakningen, FMV, SAAB Kockums, Roxtec, EmbeddedArt och CGI. Dessvärre fick NKT lämna återbud.

Middagen serverades sedan i Stora Matsalen där den höga takhöjden utnyttjades till fullo i de livliga diskussionerna mellan studenter och företagsrepresentanter. Efter middagen tackade Johan Hjortsberg, programansvarig för marinteknik på BTH, alla deltagare för en fin och givande kväll. Förhoppningsvis blir det en tradition i många år framöver.

Sofia Glashoff, student år 4 i marin teknik

16 november 2021