BTH-professor sätter press på Miljöutskottet

Både regeringens utredning ”Hållbar Slamhantering” som lades fram förra året, och Svenskt  Vattens rapport ”Hållbar och cirkulär CA – från avlopp till resurs” som lämnades in till Delegationen för cirkulär ekonomi i höstas får nu hård kritik. Ett antal ledande profiler inom området, däribland prof. Karl-Henrik Robért från BTH samt Magnus Hedenmark, ekotoxikolog och Anders Wijkman från bland annat Club of Rome och Climate-KIC, undertecknade i slutet av mars ett brev som lämnats till Miljöutskottet. I brevet beskrivs ett antal allvarliga invändningar mot både rapporten från Svenskt Vatten och mot regeringens utredning.

I brevet beskrivs att slamspridning på åkerjordarna inte är förenligt med principerna för en cirkulär ekonomi. Det är även oförenligt med flera av riksdagens miljömål och de vetenskapligt utformade mål som finns för ett hållbart samhälle. Därmed är slutsatsen i brevet som nu skickats till Miljöutskottet att Sverige istället bör förbjuda utläggning av slam på åkermark och stimulera utveckling av den alternativa teknik som finns idag.

14 april 2021