Första halvårsrapporten för DSIP- detta har hänt

Följande har hänt i DSIP från 1 mars t o m 31 aug 2021

Projektet DSIP – för en digital verktygslåda för hållbar produktutveckling – har nu pågått i drygt ett halvår, och löper på enligt tidplan. Genom gott samarbete mellan de 16 medverkande parterna (forskare, tjänsteleverantörer och partnerföretagen) i workshops, företagsbesök och webmöten har följande framsteg varit möjliga:

  • Beslutade industriella ”use case” hos var och ett av de tre core-företagen (Volvo AB, GKN Aerospace och Roxtec) i samarbete med forskare från BTH och Chalmers, samt scenarion som definierats baserat på respektive use case.
  • Förväntade förmågor hos DSIPs verktygslåda har utforskats genom en enkät ställd till potentiella användare och beslutsfattare hos projektpartners. Detta ger viktig input till utformning av en digitala knowledge platform (verktygslåda och Toolguide), där utveckling av strukturen pågår (för verktyg och metoder, kategorier och filtrering)
  • En testklar prototyp av verktyget Sustainability Fingerprint är på plats. En första teknisk prototyp av Toolguide är lanserad och testning pågår.
  • Dessutom har kommersialiseringen av DSIP initierats med hjälp av workshops med core-företagen.

Aktiviteter för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida och kommunicera resultat

  • Heldags webinarium 26/8 med presentation av use cases, interaktiva workshops och test av verktyg och Toolguide. Ca 30-60 deltagare under dagen.
  • Presenterat och samlat inspel från åhörare vid internationell konferens ICED 21 16-20/8

27 september 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×