Det här är BTH

Det här är BTH

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profilering – det är samhällets digitalisering och hållbarhet som står i fokus.

BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. BTH bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

Genom internationell spetskompetens bidrar vi till digital och hållbar omställning. Som teknisk högskola har vi ett ansvar och en unik möjlighet att ge vårt bidrag till både regional och nationell konkurrenskraft och till global hållbarhet.

Samverkan med samhälle och näringsliv bidrar till att skapa attraktivitet och till att vår utbildning och forskning håller hög kvalitet och relevans.

Välkommen till BTH!

Utbildning med koppling till yrkeslivet

Våra utbildningar ger studenten möjlighet att skapa sig en karriär inom det område de valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen, utan även på vad som händer efter den.

Ett flertal av våra utbildningar har projekt tillsammans med näringslivet. På det sättet får studenterna, redan under sin studietid, insikt i sitt framtida yrke och värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

Studenter vid BTH befinner sig dessutom i en internationell miljö vilket ger dem möjlighet att bygga nätverk inför framtiden.

Vi tar vara på möjligheterna med att vara ett litet lärosäte. Studenterna lär snabbt känna varandra och studiegrupperna är mindre.

Det är lätt för studenterna att få kontakt med lärare och övrig personal. Det ger en givande, intressant och trygg studiemiljö.

Läs mer om våra utbildningar

Forskning för samhällets utmaningar

Som teknisk högskola har vi en förväntan på oss att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

BTH har, trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning mer än en tredjedel av vår verksamhet och vi tänker öka andelen ytterligare.

Vi har höga ambitioner – och inom några områden, som mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass.

Vi genomför ofta våra forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Forskningen vid BTH bedrivs inom tolv olika områden vid två fakulteter. Vid BTH finns även en unik forsknings- och utbildningsklinik som fungerar som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling.

Läs mer om vår forskning

Inspirerande studiemiljö

BTH:s båda campus ligger vid havet vilket ger en speciell atmosfär. På campus finns naturligtvis undervisningslokaler och bibliotek, men även restaurang och café, studentbostäder, studentkår och den unika möjligheten att kunna bada i havet. Kort och gott – en inspirerande studiemiljö.

Karlskrona
På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt inom hälsa och vård. Campus Gräsvik ligger mitt i Blue Science Park, ett affärsnätverk inom IT- och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning.

Karlshamn
På Campus Karlshamn finns merparten av BTH:s utbildningar inom digitala medier. På Campus Karlshamn finns även NetPort Science Park med företag inom bland annat upplevelseindustrin.

Fakta

Siffror om utbildning

  • Cirka 5 900 registrerade studenter, vilket betyder 2 700 helårsstudenter
  • 21 utbildningar på grundnivå
  • 12 utbildningar är på avancerad nivå
  • 38 procent av studenterna är kvinnor
  • Drygt 550 är internationella studenter
  • Två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå
   Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2020.

Siffror om forskning

 • 45 professorer
 • Cirka 100 doktorander
 • 11 forskningsområden
 • Utbildning på forskarnivå inom 11 ämnen
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning

Personal och omsättning

 • Cirka 460 anställda
 • Omsättning på 491 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015