Det här är BTH

Det här är BTH

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. BTH bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

Genom internationell spetskompetens bidrar vi till digital och hållbar omställning. Som teknisk högskola har vi ett ansvar och en unik möjlighet att ge vårt bidrag till både regional och nationell konkurrenskraft och till global hållbarhet.

Samverkan med samhälle och näringsliv bidrar till att skapa attraktivitet och till att vår utbildning och forskning håller hög kvalitet och relevans.

Välkommen till BTH!

Utbildning med koppling till yrkeslivet

BTH erbjuder professionsinriktade utbildningar inom områdena teknik och hälsa och vi fokuserar på samhällets framtida behov och utmaningar.

Utbildningarna är studentcentrerade och forskningsanknutna och de  vänder sig till såväl svenska som internationella studenter. Våra utbildningar, program, kurser och kurspaket, ges på olika nivåer och framför allt på campus, men även på distans.

Innehållet i våra utbildningar ska möta samhällets framtida behov och utmaningar och utbildningen genomförs i nära samverkan med omgivningen.

Utbildningsmiljön hos oss ska stödja studenterna att bli goda medarbetare, ledare och innovatörer som kan förutse och skapa förändringar.

Med en examen skapar våra studenter förutsättningar för samhällets utveckling inom digitalisering och hållbarhet

Läs mer om våra utbildningar

Forskning som gör skillnad

BTH bedriver forskning med fokus på digitalisering och  hållbarhet och sker oftast i samverkan med näringsliv och samhälle.

Som teknisk högskola har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det bland annat genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

För att lyckas satsar vi på nära samverkan med industri och samhälle och på hög kvalitet i allt vi gör. Forskningen koncentrerar till områden där den har goda förutsättningar att komma till nytta i samhället.

BTH har höga ambitioner – och inom några områden, som mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass.

Idag är en dryg tredjedel av vår verksamhet forskning och vi har ambitionen att öka den andelen ytterligare.

Forskningen vid BTH bedrivs inom tolv olika områden vid två fakulteter. Vid BTH finns även en unik forsknings- och utbildningsklinik som fungerar som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling.

Läs mer om vår forskning

Inspirerande studiemiljö

BTH:s båda campus ligger vid havet vilket ger en speciell atmosfär. På campus finns naturligtvis undervisningslokaler och bibliotek, men även restaurang och café, studentbostäder, studentkår och den unika möjligheten att kunna bada i havet. 

Från båda våra campus blickar man ut över havet. Närheten till naturen ger både lugn och ro för studier och möjligheter till aktiviteter.

Vår litenhet är vår styrka, man är nära både forskning och näringsliv – nära verkligheten – och som små och smidiga ställer vi snabbt om åt det håll vår forskning visar vi bör gå.

BTH är även en internationell och mångkulturell miljö. BTH har cirka 100 samarbeten med lärosäten inom Europa och 35 utanför Europa. Det ger goda möjligheter till utbyte och kontakt med studenter från andra länder.

På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns utbildningar inom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi samt inom hälsa och vård. På campus finns även Blue Science Park, ett affärsnätverk inom IT och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning.

På Campus Karlshamn finns BTH:s utbildningar inom digitala medier. Här finns även NetPort Science Park med företag inom bland annat upplevelseindustrin.

Fakta

Siffror om utbildning

  • Cirka 5 900 registrerade studenter, vilket betyder 2 700 helårsstudenter
  • 21 utbildningar på grundnivå
  • 12 utbildningar är på avancerad nivå
  • 38 procent av studenterna är kvinnor
  • Drygt 550 är internationella studenter
  • Två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå
   Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2020.

Siffror om forskning

 • 45 professorer
 • Cirka 100 doktorander
 • 11 forskningsområden
 • Utbildning på forskarnivå inom 11 ämnen
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning

Personal och omsättning

 • Cirka 460 anställda
 • Omsättning på 491 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015