Det här är BTH

Det här är BTH

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen såsom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

Vi sätter studentens framtid i centrum och erbjuder utbildning som gör dem redo att möta samhällsutmaningar. Vår forskning har ett tydligt fokus på att bidra med lösningar och innovationer inom angelägna områden.

I all vår verksamhet lyfter vi fram innovation, hållbarhet samt samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

Välkommen till BTH!

 

Utbildning med koppling till yrkeslivet

Våra utbildningar ger studenten möjlighet att skapa sig en karriär inom det område de valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen, utan även på vad som händer efter den.

Ett flertal av våra utbildningar har projekt tillsammans med näringslivet. På det sättet får studenterna, redan under sin studietid, insikt i sitt framtida yrke och värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

Studenter vid BTH befinner sig dessutom i en internationell miljö vilket ger dem möjlighet att bygga nätverk inför framtiden.

Vi tar vara på möjligheterna med att vara ett litet lärosäte. Studenterna lär snabbt känna varandra och studiegrupperna är mindre.

Det är lätt för studenterna att få kontakt med lärare och övrig personal. Det ger en givande, intressant och trygg studiemiljö.

Forskning för samhällets utmaningar

Som teknisk högskola har vi en förväntan på oss att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

BTH har, trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning mer än en tredjedel av vår verksamhet och vi tänker öka andelen ytterligare. Vi har höga ambitioner – och inom några områden, som mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass.

Vi genomför ofta våra forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Forskningen vid BTH bedrivs inom tolv olika områden vid två fakulteter.

Starka forskningsmiljöer

Vid BTH finns tre forskningsmiljöer med finansiering från KK-stiftelsen.

 • Den ena fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.
 • Den andra forskningsmiljön fokuserar på framtagning av metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace.
 • Den tredje fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrens­kraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox.

BTH har även ett stort projekt med finansiering av KK-stiftelsen där målet är att utveckla visuella och interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

Unik klinik inom hälsa
Vid BTH finns en unik forsknings- och utbildningsklinik som fungerar som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling.

Inspirerande studiemiljö

BTH:s båda campus ligger vid havet vilket ger en speciell atmosfär. På campus finns naturligtvis undervisningslokaler och bibliotek, men även restaurang och café, studentbostäder, studentkår och den unika möjligheten att kunna bada i havet. Kort och gott – en inspirerande studiemiljö.

Karlskrona
På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt inom hälsa och vård. Campus Gräsvik ligger mitt i Blue Science Park, ett affärsnätverk inom IT- och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning.

Karlshamn
På Campus Karlshamn finns merparten av BTH:s utbildningar inom digitala medier. På Campus Karlshamn finns även NetPort Science Park med företag inom bland annat upplevelseindustrin.

Fakta om BTH

Siffror om utbildning

  • Cirka 5 300 registrerade studenter, vilket betyder 2 600 helårsstudenter
  • 21 utbildningar på grundnivå
  • 12 utbildningar är på avancerad nivå
  • Ett 10-tal utbildningar på forskarnivå
  • 36 procent av studenterna är kvinnor
  • Cirka 600 är internationella studenter
  • Två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå
   Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2019.

Siffror om forskning

 • 43 professorer
 • 11 forskningsområden
 • Cirka 100 doktorander
 • I stort sett en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning

Personal och omsättning

 • Cirka 460 anställda
 • Omsättning på 465 Mkr

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015