Institutionen för datavetenskap, DIDA

Institutionen för datavetenskap, DIDA

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer.

Tillförordnad prefekt för institutionen är  Anton Borg och institutionskoordinatorer är Lotta Runesson, och Ljubica Atanasova Stojanovski

Institutionen för datavetenskap hittar du i byggnad H och J på Campus Gräsvik, Karlskrona.

All forskning som utförs inom institutionen är tillämpad, vilket ligger i linje med BTH:s strategi. Forskning bedrivs inom följande forskningsområden vid DIDA:

  • Artificiell intelligens och maskininlärning
  • Beslutsstödsystem och automation
  • Cloud Computing & distribuerade system
  • Data Science
  • Datorgrafik och visualisering
  • Digital spelutveckling
  • Kryptografi och datorsäkerhet
  • Metoder och tekniker för människa-dator-system
  • Prestandaoptimering och parallella datorsystem

I filmen nedan berättar vi om vårt nya civilingenjörsprogram som startar ht 2019.

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom bägge områden pågår en mängd olika forskningsprojekt.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och kurser.