Institutionen för hälsa, TIHA

Institutionen för hälsa, TIHA

Institutionen för hälsa är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte på att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lisa Skär, prefekt, telefon 0455-38 54 33 eller Jeanine Osbeck, institutionskoordinator, telefon 0455-38 54 50.

Vill du besöka institutionen finns vi i hus H, plan 5, Campus Gräsvik.

 

Forskning

Forskningen fokuserar på områdena omvårdnad och hälsovetenskap. Som en röd tråd i forskningen går tillämpad hälsoteknik, det vill säga hur hälsa kan påverkas genom användandet av ny teknik och hur teknisk forskning kan bidra till att främja ett bra liv.

Människa, hälsa och teknik

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

Internationalisering

Som student på sjuksköterskeprogrammet vid institutionen för hälsa har du möjlighet att under din studietid göra din VFU eller examensarbete vid något av de lärosäten som vi har avtal med. Avtalen innebär att du som student tillbringar viss överenskommen tid vid det utländska lärosätet eller praktikplatsen och att det är ett stipendium knutet till utbytet.

För mer information kontakta institutionens internationaliseringsansvarige,  Ewa Andersson, telefon 0455-385478, e-post: ewa.andersson@bth.se

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×