Högskolestyrelse

Högskolestyrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolestyrelsen består av rektor, åtta representanter för allmänna intressen utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande. Tre representanter från verksamheten samt tre representanter för studenterna.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för representanter för allmänna intressen är 1 maj 2023 – 30 september 2024. Mandatperioden för verksamhetsrepresentanterna är 1 juli 2024 – 30 juni 2027. Studentrepresentanterna väljs för tiden 1 juli – 30 juni.

Protokoll och kallelser

Kallelser till styrelsens sammanträden 2024

15 februari
16 april – extra styrelsemöte
19 juni
26-27 september
11 december

Protokoll från styrelsens sammanträden 2024

15 februari
16 april – extra styrelsemöte
19 juni
28 juni Per capsulam
26-27 september
11 december

Tidigare års protokoll

Protokoll 2011-2023

Ledamöter

mats porträtt

Mats Viberg, rektor

Nasim Bergman Farrokhnia

Nasim Bergman Farrokhnia, hälso- och sjukvårdschef

Foto av Anders Lundgren

Anders Lundgren, f.d. förvaltningschef

Lars Niklasson

Lars Niklasson (ordf.), professor

Klas Wåhlberg

Klas Wåhlberg, verkställande direktör

Foto av Helena Olá

Helena Olá, chef för forskning och utveckling

Foto av Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, professor

Louise Östlund

Louise Östlund, verkställande direktör

Foto av Sebastiaan Meijer

Sebastiaan Meijer, professor

Företrädare för studenterna

Totte Hansen, studentrepresentant