BTH Experience Day

BTH Experience Day | 15 maj 2024

Varje år genomför våra studenter projektarbeten i samarbete med företag eller organisationer. Under BTH Experience Day presenterar studenterna vad de arbetat med i sina spännande projekt. 

Experience Day är också tillfället för dig som företagare eller annan intresserad att få ta del av de studentarbeten som genomförts. Här finns möjlighet att knyta kontakter med studenter och andra besökare, och utforska möjligheten att samarbeta med BTH i studentsammanhang.

Varmt välkommen att delta, oavsett om du är företagare eller bara vill upptäcka vilka möjligheter som finns kring samverkan med oss och våra studenter.

Anmälan för besökare          Hitta till Campus Karlskrona

Program

Notera att programmet är preliminärt och kan komma att förändras.

08:00  Frukost, mingel och introduktion i Multisalen

08:45  Presentationer*

09:45  Paus

Micro Mouse Maze Challenge i Multisalen INSTÄLLT

10:15  Presentationer*

12:00  Lunchpaus

12:45  Robot race i Multisalen

13:45  Presentationer*

15:00  Paus

15:15  Presentationer*

* Presentationerna kommer att ske parallellt i olika föreläsningssalar på nedre plan i hus J, Campus Karlskrona.

08:00 Frukost och mingel

08:30 Introduktion i multisalen

08:45  Mechanical engineering. Project course 2, Making it real

09:45 Rast

Micro Mouse Maze Challenge INSTÄLLT

10:15 Fysisk planering presentation 1

10:30 Fysisk planering presentation 2

10:45 Fysisk planering presentation 3

11:00 Fysisk planering presentation 4

11:15 Fysisk planering presentation 5

11:30 Fysisk planering presentation 6

11:45 Fysisk planering presentation 7

12:00  Lunch samt robotrace

13:30 Fysisk planering presentation 8

13:45 Fysisk planering presentation 9

14:00 Fysisk planering presentation 10

14:15 Fysisk planering presentation 11

14:30 Fysisk planering presentation 12

14:45 Slut för dagen

 

08:00 Frukost och mingel

08:30 Introduktion i multisalen

09:00  Basgrupp 1

09:45  Basgrupp 2

10:30  Basgrupp 3

11:15  Basgrupp 4

12:00  Lunch

13:00  Basgrupp 5

13:45  Basgrupp 6

14:30 Basgrupp 7

15:15  Basgrupp 8

16:00  Slut

 

08:00 Frukost och mingel

08:30 Introduktion i multisalen

08:45 Karl-Johan Hamrin, Johan Häggman, Theodor Rolfsgård Wallér
Målrobot sjö
Uppdraget var att undersöka om det är möjligt att, på
ett billigare sätt än vad som finns på marknaden, skapa ett fjärrstyrningssystem
för en båt så att den kan användas som ett mål vid olika typer av test.
Ett antal koncept togs fram på hur båten skulle kunna styras. Koncepten bedömdes mot varandra och en prototyp byggdes för att testa komponenternas funktioner.
Tillsammans med FMV

09:00 Helene Bohlin, Josefine Silverstrand, Sebastian Sjösvärd.
Stereovision.
Projektets har gått ut på att skapa ett system som kan detektera, identifiera, klassificera marina farkoster i Karlskrona samt kunna mäta avstånd till farkosterna. Systemet består av två parallella kameror och algoritmer i Python. Klassificeringen görs med hjälp av en egengjord databas bestående av bilder på Aspöfärjan, Stena Line, NKT Victoria och Kustbevakningen. Avståndet mäts genom att använda stereo vision vilket härmar våra ögon och använder sitt gemensamma synfält för att göra en djupanalys.

09:15 Alex Fredin, Mattias Pogén.
Charging Infrastructure.
Development of a Simulation Model to Address the Challenges of Charging Infrastructure for Autonomous-Electric Haulers in Open-Pit Mining
Together with Volvo Autonomous Solutions

09:30 Aaron Mawerere.
Lyftanordning.
Ta fram en lyftanordning för kabeltrummor.
Tillsammans med NKT

09:45 Rast

Micro Mouse Maze Challenge INSTÄLLT

10:15 Hannes Wolf, Ninni Hammarström, Dong Jiang, Ida Kjellsson.
The Marlin Project
Projektkurs 2 i marin teknik,
Under vårterminen har vi arbetat med The Marlin Project. Arbetet har gått ut på att ta fram grunden till denna undervattensfarkost där studenterna bygger ”med utrymme” i tankarna för farkostens framtid. I dagsläget består farkosten av ett skrov, ett vattentätt elektronikrör, drivlina samt en stor microcontroller där möjligheter ska finnas att koppla in sensorer för framtida uppdrag. Ett stort fokus har legat på komponenternas säkerhet. Elektronikröret och kabelgenomföringar har designats och tester har genomförts på dessa komponenter. Samtidigt i projektet har grunden till ett kontrollsystem börjat läggas.

10:30 Philip Primetta, Milton Albinsson, Jakob Helmersson, Axel Forsbrand.
Ship classification using SAR technology
Projektet går ut på att rekonstruera SAR-bilder på olika skrovtyper utifrån rådata som vi själva tar med hjälp av radar utrusning och båtmodeler som vi 3D-printat. Tanken med bilderna är att bygga en databas som kan användas för att träna ett neuralt nätverk för att identifiera vilken fartygsmodell det är som visas. Resultatmässigt har vi lyckats skapa SAR-bilderna på båtmodellerna och håller på att träna vårat neurala nätverk där det återstår och se om det kan klassificera båtmodellerna.

10:45 Jonna Nilsson, Jesper Lidh.
Providing Situational Awareness For Naval Operators
In countries with access to the oceans, the military’s navy is used to protect the country’s shores. Modern naval vessels use multiple sensors to supply the vessel’s operators with information on the surrounding environment. The naval operators ability to receive, understand, and predict this information is called situational awareness. An operator’s situational awareness can be hindered by the amount of information given by the sensors and how the information is presented.
This thesis aims to create a system that provides situational awareness to naval operators. The system will use the information on external targets from the radar and then plot the targets in a camera display. The system will also use the gyroscopic sensors on the camera and plot it in the camera display. An artificial neural network and a clustering method called fuzzy c-means is used to prioritize targets.
Tillsammans med FMV

11:00 Simon Bååth, Evelina Persson, Samer Al Bardan, Lakshmi Sowmya Mamillapalli.
AI och Augmented Reality.
Lösning för att hantera underhåll och kontroll av maskiner med hjälp av AI och Augmented Reality.
Uppdragsgivare: Volvo Construction Equipment, Curitiba, Brasilien

11:15 Hannes Wolf, Ninni Hammarström, Dong Jiang.
Signalbehandling och hydroakustik samt vidareutveckling i undervattenstekniken av tidigare projekt på BTH och test av hydrofon.

I 3 olika kurser har studenterna i Marin teknik, år 4, jobbat med att skicka en signal under vattnet. Projektet började med att designa och bygga ett system med mål att skicka en signal under vattnet och plocka upp den på så långt avstånd som möjligt. Ett sådant projekt berör teori, elektronik samt signalbehandling för att få ett så bra resultat som möjligt. I kursen Undervattensteknik fick studenterna chansen att förbättra sitt resultat genom att vidareutveckla systemet.
Hos studenterna på Marin teknik är detta projekt en sorts tävling där rekordet hålls av årets studenter då de skickade en signal och plockade upp den på avståndet 125 meter.

11:30 Luc Jennerhed, Magnus Erikson
Heat recycling on board maritime platforms: A concept study on improved vessel sustainability.
Most studies that tried to minimize carbon emissions from marine vessels had used the recycled waste heat generated from the propulsion engines to generate heating and minimize the electricity needed for the cooling systems. In this master thesis, a collaboration with Saab Kockums had a goal to reduce carbon emissions by designing a new cooling- and heating system.
This system would remove current existing heating systems on a maritime platform and supplement it by recycling the waste heat from the cooling machines. The goal constrained that the new system would reduce the current power usage and lower the amount of carbon emissions while not compromising economical costs. The methods applied in this thesis consists of interviews with system engineers, a design of a new heating battery, and a new concept generation.
Furthermore, evaluation and systematic design drawing of the systems connections to its subsystems and a functional flow diagram of the system are included. The result of this thesis shows that there is a possibility to use the water mixed with 20% glycol from the condenser side of a cooling machine with a temperature at 42℃ in order to provide heat to the platforms heating demands while maintaining its cooling functionality. It would require some new pipelines and multiple valves between certain components so that the cooling machine would operate as a heat pump and/or as a cooling machine despite the weather conditions.
Finally, a new heating battery was needed and created. An operating year was determined to be 292 days and the system would switch between the two operating cases: summer- and winter-mode, in two geographical areas, the Mediterranean and the Baltic Sea. The new system compared to the current system of a Visby class corvette resulted in a reduction of carbon emissions between 12% and 14%, 9% reduction in weight, and between 12% and 25% reduction in power usage. The fuel reduction cost is estimated between 3% and 14%, for each operating year.
Together with Saab Kockums

11:45 Hugo Hultqvist, Max Colliander, Oliver Duphorn, Eric Falkbring
Emotionally aware IDE.
Vi fick ett uppdrag att utveckla en extension för VScode som försöker skapa en brygga mellan känslor och programmering. Extensionen kommer att användas i forskningssyfte inom affective computing.

12:00 Lunch samt robotrace

13:45 Christian Elzouabi, Samuel Nilsson
Adaptive Designs for Maritime Environments: Standardized Mounting Solutions for Enclosures on Diverse Surfaces.
Vi har arbetat med utmaningen att utveckla en effektiv monteringslösning för att säkert fästa olika förvaringslösningar på väggar och golv, med hänsyn till olika fartygsapplikationer. Genom en process av idégenerering, prototyptillverkning och omfattande tester har vi skapat flera koncept och utforskat olika monteringslayouter. Det resulterande resultatet är en robust och mångsidig monteringslösning som klarar av att möta de specifika kraven för fartygsinstallationer och som har validerats genom noggrann testning och utvärdering.
Tillsammans med Saab Kockums

14:00 Abdulrahman Taha, Ahmed Sidibé.
Honeypots: Lockbeten som Avslöjar Hackarens Taktik
I vår presentation utforskar vi hur honeypots, som är simulerade sårbara system, används för att attrahera och spåra hackare, vilket ger värdefull insikt i angriparnas metoder.

14:15 Shahvaly Mazlomyar, Oskar Hansson.
Attack/Campaign analysis
Detta projekt syftar till att analysera olika attacker eller kampanjer som riktas mot en organisation eller system.
Målet är att förstå attackernas metoder, taktiker och mål för att kunna förbättra försvarsmekanismerna och minska risken för framtida attacker.

14:30 Slut för dagen

 

 

Projektområden

I projektkurs 1 utvecklar maskiningenjörsstudenterna autonoma mobila robotar som parvis ska samarbeta för att lösa en uppgift. Även eventuella oväntade händelser och fel behöver hanteras av systemet för att säkerställa en lyckad leverans.


KRYPTIC- Escape the Archipelago: designing an innovative gamified experience to engage with the Karlskrona UNESCO World Heritage site.


Development of a Simulation Model to Address the Challenges of Charging Infrastructure for Autonomous-Electric Haulers in Open-Pit Mining, Volvo Autonomous Solutions


In project course 2, our third-year mechanical engineering students explored ”making it real” across a handful of projects. Learning occurred at every turn and twist of the course!

Heat recycling onboard maritime platforms: A concept study to decrease emissions and fuel consumption, Saab Kockums


Providing situational awareness for naval operators, FMV


Routing for Autonomous Underwater Vehicles – Optimization for Underwater Operations, Saab Kockums och PXGEO


Dynamisk objektigenkänning med hjälp av ett stereovision-system, BioSeco


Målrobot sjö – utveckling av autonomt styrsystem till målrobot, FMV


Ship classification using SAR technology


Undervattensdrönare – konstruktion av skrov och mekatroniskt system


Signalbehandling och hydroakustik samt vidareutveckling i undervattenstekniken av tidigare projekt på BTH och test av hydrofon

I kursen Stadsrum 2 analyseras Ronneby centrum för att hitta möjliga offentliga platser med brister/potential som i projektet omarbetas och gestaltas.

Studenterna fokuserar på livet mellan husen/bebyggelse och projektets syfte är att arbeta med det politiska målet: ”gestaltad livsmiljö”.

En huvudidé och strategi presenteras med kartmaterial, skisser, 3D-modeller och argumentation för hur gestaltningen löser problem eller brister på plats.

Förslagen presenteras i Ronneby kommunhus.

Identifiera behov av, planera, genomföra och dokumentera förbättringsarbete

Kritiskt analysera betydelsen av förbättringsarbete för personcentrerad vård, patientsäkerhet och hållbarhet.

Systemteknik

Dive Data hub, där dykare skall kunna plocka ut data för att se rörelse mönster bland annat.

Emotionally-aware IDE, för att mäta till exempel stress som i sin tur kan skapa buggar i koden, och som kan göra att man bränner ut sig.

Ett fejkat journalsystem som institutionen för hälsa vill få på plats för sin studenter.

 

Industriell ekonomi

Tre uppdrag som har en del att göra med AI och få en större pricksäkerhet i val och kostnader.

 

Large project group

Ett system för att hitta folk när man är på konferenser, eller utbildning i ett annat land, och där man då socialt kan bestämma att träffas.

Ett system som hjälper förvaltningen av ärenden som bostadsföreningar använder sig av.

Ett system där modeller genererade av AI kan användas för snabbare hantering då RAG används.

Frågor eller funderingar?

Peter Blaschke
Innovation Lab
070-811 38 73

Kennet Henningsson
Innovation Office
070-888 9488

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×