BTH Experience Day

BTH Experience Day 2023

Den 4 maj är datumet för BTH Experience Day!

Under dagen så samlar vi erfarenheter från flera av våra kurser på BTH, gemensamt är att alla har ett inslag av att studenterna har arbetat med ett projekt, problemställning eller annat utåtriktat arbete.

Bakgrunden är att visa upp de erfarenheter och resultat som studenterna har gjort under våren, både för att dela med sig mellan varandra, men också för att kunna visa upp för andra intresserade vad samarbete med våra skickliga studenter kan ge.

Dagen består av korta presentationer från olika kurser.

För att anmäla ert deltagande i BTH Experience Day, fyll i anmälningsformuläret här:

 

Anmälan presentatör                Anmälan besökare 

 

Varför BTH Experience Day?

Som student

Vi vill att du som student presenterar ditt arbete för en större publik.

Detta innefattar att du sätter samman en inspirerande presentation, skapar något som kommer leva kvar efter kursen, visar upp dina kunskaper och vad dessa kunskaper kan åstadkomma. Viktigt är också att knyta nätverk med andra studenter och besökare.

Som åhörare

Du bjuds in till en öppen session på BTH där våra studenter presenterar sina arbeten från projektkurser.

Experience Day är tillfället för dig som företagare, press, eller annan intresserad att få ta del av de studentarbeten som utförts. Här finns möjlighet att knyta kontakter med studenter och andra besökare, och utforska möjligheten att samarbeta med BTH i studentsammanhang.

 

Schema

Detaljerat schema för BTH Experience Day presenteras här inför den 4 maj.

Varje presentation är 15 minuter, inklusive frågor, så presentationen är ca 10-12 minuter och lite utrymme för byte. Varje timme presenterar tre grupper, vilket ger ett visst utrymme för viss variation i tid.

Observera att sista-minuten förändringar kan ske i schemat då vi ännu (26/4) tar emot anmälningar.

Alla presentationer hålls i Multisalen.

Tid: 09:00-09:15.

Projekt: Flygande vindkraftverk.

Team: Linnea Lindgren, Albin Svensson, Aaron Mawerere & Elias Forsenberg.

Kort info: Vårt uppdrag är att komma på en lösning med vindenergi på Mars, där ”a whole new class of wind energy systems will be required”. Målet var att komma på och bygga en fungerande lösning. Vi har byggt ett flygande vindkraftverk, där basen är en ballong med 2 fastsatta vingar. Ballongen kommer hållas vertikalt, där hela systemet kommer rotera med en generator fäst i botten av ballongen.

Tid: 09:15-09:30.

Projekt: Enhancing path follower drone using image-based sensor matrix.

Team: Lakshmi Sai Krishna Yarru Timothy Frazer Penugonda.

Kort info: Drones were potentially deemed to be the most important future transportation medium. In this context, path follower drones are particularly interesting due to their vast range of potential applications, including industrial automation, agriculture, rescue operations, aerial surveillance, etc [1]. Drones are more accurate and travel with great speed compared to surface vehicles. The path-following algorithm must quickly assess any changes in the path’s trajectory and swiftly modify the speed and direction of the drone. Hence more advanced and efficient algorithms are required to achieve the desired functionality.

Tid: 09:30-09:45.

Projekt: Studies on future mine counter measure vessels (MCMV).

Team: Philip Somehagen.

Kort info: Ungefär 80% av all handel i världen sker genom transporter via havet. Förutom risker så som stormar, grund och kollisionsrisker finns hinder skapade av människan i form av sjöminor. Hundratusentals minor fälldes enbart i Östersjön under världskrigen varav många aldrig plockats upp vilket idag utgör en risk både för sjötrafiken men också exploatering av områden. Detta projekt syftar till att finna ett koncept på en obemannade autonoma farkost som kan finna och röja dessa hinder. Studien genomförs till en början genom en marknadsundersökning för att finna befintliga och kommande lösningar tillsammans med en trend och teknikspaning. Ett koncept framställs genom två iterationer för att sedan jämföras och betygsättas med befintliga lösningar i 7 kategorier.

Tid: 09:45-10:00.

Projekt: Quality Control in Aluminium Profiles

Team: Robin Raymundsson, Viktor Svensson

Kort info: Oförstörande provning på aluminium profiler.

Tid: 10:00-10:30.

Paus.

Tid: 10:30-10:45

Projekt: Closed circuit rebreather simulation

Team: Jesper Lidh, Magnus Erikson & Ninni Hammarström

Kort info: Projektets mål var att testa sensorer i en closed circuit rebreather simulation för att kunna urskilja korrekta från inkorrekta sensorer med hjälp av olika metoder.

Tid: 10:45-11:00.

Projekt: Floating wind turbine.

Team: Kevin Larsson, Mohammad Shaddad, Isak Bjelke & Hashem Abo Khaleifa.

Kort info: Ett vindkraftverk som leviterar med hjälp av helium eller väte, vindkraftverket kan fånga de högenergia luftströmmarna uppe i atmosfären.

Tid: 11:00-11:15.

Projekt: Human-Robot Interaction: A Gesture-Based Approach to Robotic Arm Control.

Team: Poorna Teja Bojja Sai Siri Sree Venturi.

Kort info: Robotic arms are typically operated manually or with the aid of keyboards, joysticks, and other devices in industrial settings. Nevertheless, traditional control methods have certain drawbacks, including a constrained range of motion, dangers of repetitive stress injuries, and safety concerns. We can operate the robotic arm with gestures to lessen the drawbacks. In comparison to other ways, gestures offer a wide range of controls and make control simple.

Tid: 11:15-11:30.

Projekt: A Feasibility Study of Automated Quality Control and Component Handling in a Plastic Flange Deformation Process.

Team: Jakob Nilsson, Isak Olofsson

Kort info: Due to the global energy crisis there is a vast increase in demand for heat exchangers that reduces the energy consumption during energy transfer between mediums. The current manufacturing process for brazed heat exchangers at the world-leading company Alfa Laval involves a partial assembly process called plastic flange deformation. The current plastic flange deformation process is conducted manually and is completely dependent on human presence. The great increasing demand for heat exchangers worldwide creates the need for a more efficient and sustainable solution for the PFD process.  To meet the capacity increase, a higher level of automated process is required.

The key areas to investigate in this thesis are quality control and component handling within the PFD  process. Concepts for the key areas will be developed and two new concepts for the automated PFD cell will be presented.

Tid: 11:30-12:30.

Lunch.

Tid: 12:30-12:45.

Projekt: Drone Landing Platform Tilt Detector.

Team: Prudhvi Ponnada Meher Vijay Anupoju.

Kort info: Our project is about the detecting the tilt(angle) made by the platform which is inclined for drone-landing on it. This project’s prototype resembles the unstable platform that is in the sea level.

Tid: 12:45-13:00.

Projekt: NKT projektet – detektion av elektromagnetiska fält.

Team: Jonna Nilsson, Luc Jennerhed & Hannes Wolf.

Kort info: Skapandet av ett system som ska kunna nyttjas för att detektera kablar under vatten. Genom att skicka signalström genom en kabel ska kopparspolar nyttjas för att detektera kabeln från det skapade magnetfältet.

Tid: 13:00-13:15.

Projekt: Produktinnovation – Stanford University & BTH.

Team: Per-Emil Svensson, Louise Johansson, Oscar Claesson & André Jönsson.

Kort info: År 2023s upplaga av projektet omfattar ett samarbete mellan BTH, Stanford samt de två företagen Volvo Trucks och Volvo CE. “How might we use Biomimicry in order to design solutions and systems that disrupt traditional solutions thinking in construction and transportation industries?” Biomimicry är en innovationsteknik som går ut på att identifiera specifika aspekter från naturen för att sedan implementera detta i en lösning. Exempelvis genom att identifiera hur aerodynamiken hos en specifik fågel kan härmas för att sänka en lastbils bränsleförbrukning. Tanken är att naturen, som utvecklas under många år, har en lösning som fungerar i symbios med andra organismer.

Tid: 13:15-13:30.

Projekt: RASTS (Run And Swim Timing Services)

Team: Abbe Möllerström, Adam Mützell, Amin Afzali, Nicholas Joseph Hughes, Miran Ari Ismail, Omar Eid Dalal, Tobias Mattsson

Kort info: I den digitala utvecklingen av världen behöver även sport och idrotter hänga med. Inom extremsporter, så som Swimrun, finns i dagsläget inget stöd för tidtagning som är anpassad för just dem. Vi har på uppdrag av Health & Sports Technology Initiative, bedrivet av BTH:s elitidrottskoordinator Martin Söderberg, utvecklat ett system för att just fylla denna lucka i samhället.

Tid: 13:30-13:45.

Paus.

Tid: 13:45-14:00.

Projekt: Vindkraft på Mars.

Team: Kevin Ekman, Joar Östberg, Le Andy Hoang & Filip Pettersson.

Kort info: Projektets mål är att ta fram ett vindkraftverk som fungerar på Mars. Detta medför begräsningar så som vikt, hållbarhet, underhåll osv.

Tid: 14:15-14:30.

Projekt: Canadian Space Mining Corporation.

Team: Axel Heyman, Fatemehsadat Sharokhi & Soheil Keipour.

Kund: Canadian Space Mining Corporation.

Kort info: Design and analysis of a mechanism to facilitate sensor probe deployment on the lunar regolith.

Tid: 14:30-14:45.

Projekt: Stingray.

Team: Kasper Jansson, Samuel Nyberg, Dong Jiang & Ida Kjelsson.

Kund: SAAB.

Kort info: ”Rädda Tennisbollar”.

Tid: 14:45-15:00.

Buffert, frågor, diskussion och byte.

Tid: 15:00-15:15.

Projekt: Förnybart energisystem.

Team: Adam Edin, Hugo Björk, Abdirashir Bashir & André Glanvik.

Kort info: Ett system som ska kunna leverera grön el med hjälp av en kite som driver två pistong i två cylindrar. Rotationen som skapas från processen används vidare för att driva en generator.

Tid: 15:15-15:30.

Projekt: Biaxial sheet metal tester.

Team: Niklas Olsson.

Kort info: Designar en biaxial plåt testare.

Tid: 15:30-15:45.

Projekt: Reducing damages to goods in a warehouse setting.

Team: Jonathan Åhstedt & Lukas Håman.

Kort info: Forklifts deal damage to goods and pallets. This study classifies the damage an investigates the causes. Also looks into solutions to reduce the damages.

Tid: 15:45-16:00.

Projekt: Optimering av responsprediktering för fartyg: En analys av dess påverkan på gränssättningen för marina operationer

Team: Malin Amundsson, Jakob Ringius

Kort info: Förbättra respons predikteringen för ett fartyg och undersöka hur det påverkar gränssättningen för marina operationer

Information till presentatörer

Vi har nu uppdaterat schemat och håller tummarna för att det kommer att hålla!

Frågor eller funderingar?

 

Peter Blaschke
Innovation Lab
070-811 38 73

 

 

Kennet Henningsson
Innovation Office
070-888 9488

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×