Lokal J1620

Presentationer av sjuksköterskestudenter termin 6

Förbättringsarbete

  • Identifiera behov av, planera, genomföra och dokumentera förbättringsarbete
  • Kritiskt analysera betydelsen av förbättringsarbete för personcentrerad vård, patientsäkerhet och hållbarhet.

 

09.00-12.00 Basgrupp 1-4

13.00-16.00 Basgrupp 5-8

Detaljerat schema kommer publiceras här senare