Att främja studietekniken

Best Practice 2021

Att främja studietekniken

Föreläsare: Anna Svärd Olsson
Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Kursen Analys 1 på civilingenjörsprogrammen och ingenjörsprogrammen har över 200 förstaårs-studenter. Många av studenterna kommer direkt från gymnasiet och har endast läst en termin på högskolan. Alla har inte kommit in i en lämplig studieteknik. Undervisningen i Analys 1 lades upp för att främja en bra studieteknik.

Ungefär 30 minuter av första föreläsningen tas till studieteknik, där det gås igenom vikten av FÖRE-MEDAN-EFTER. Även vikten av att ta bra anteckningar och hur prokrastinering kan motverkas tas upp. Björn Liljeqvist har utmärkta videor liggande på vimeo.com och Youtube om detta. För den som vill läsa mer av Björn Liljeqvist rekommenderas boken Plugga smartare (Liljeqvist, 2019).

På föreläsningarna knyts studieteknik an till vad vi diskuterat den första föreläsningen.

  • Föreläsningarna färgkodas.
  • Varje vecka börjas med ”vi minns” som är en repetition av förra veckans stoff.
  • Studenterna får tillgång till föreläsningsanteckningarna innan föreläsningen så att de hinner och kan ta bra anteckningar, noteringar från dem själva, och att de hinner reflektera över stoffet under föreläsningen.
  • Varje vecka avslutas med en quiz som studenterna gör på valfri tid. De får direkt respons från quizzet.
  • De påminns om studietekniken före-medan-efter under hela kursen.
  • Svara på mailfrågor väldigt snabbt så att studenten fångas i sina studier.

På halvkursutvärderingen (frivillig utvärdering vid 3-veckorsuppropet) ställs även frågan om studenterna använt sig av studietekniken som presenterats för dem.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×