Att lyfta en kurs från botten till toppen

Best Practice 2022

Att lyfta en kurs från botten till toppen

Bild av Johanna Tell, TIHA

Johanna Tell

Presentatör: Johanna Tell
Institutionen för hälsa, TIHA

Sjuksköterskeutbildningen förknippas nog av många med att lära sig att rädda liv, bota sjukdom, att ge omvårdnad och injektioner.

Lika betydelsefullt för en filosofie kandidatexamen är att lära sig om vetenskaplig teori och metod, vilket ofta inte ses som lika eftertraktat. Ämnet beskrivs ibland som svårt, som ett onödigt ont och ibland som övermäktigt. Jag ska berätta om ett lärarlags ambition och arbete för att göra kursen i vetenskaplig teori och metod het, lärorik och rolig. Vi har försökt vara kreativa där vi testat olika läraktiviteter och anpassat undervisningen utefter just de studenterna som vi haft framför oss.

På Institutionen för Hälsa arbetar vi utifrån problembaserat lärande (PBL), vilket är en viktig framgångsfaktor. PBL bygger på självstyrt lärande, problemlösning och grupprocess, vilka tillsammans förväntas bidra till ett livslångt lärande. Det är individens lärande som är i fokus snarare än den som lär ut eller undervisningen vilket innebär att lärarens roll i stället för att vara kunskapsförmedlare ska facilitera, stimulera och stödja studentens egen lärprocess. PBL innebär bland annat studentsamarbete i mindre grupper där interaktionen mellan studenter och studenter och lärare bidrar till ett kritiskt tänkande, reflektion och uppmuntrar studenterna till djupinlärning. Sedan kursen startade HT 2021 så har undervisningen skett både digitalt samt på campus, vilket haft sina olika fördelar och sina utmaningar.

Best Practice poster: Att lyfta en kurs från botten
Presentation: Att lyfta en kurs från botten till toppen

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×