Det kommunikativa handlandet – system och livsvärld

Best Practice 2021

Det kommunikativa handlandet - system och livsvärld

Presentatör: Katinka Schartau
Institutionen för fysisk planering, TIFP

 

I avhandlingen (LU, 1998/ pedagogik)  Den pedagogiska praktikens janusansikte tolkar Fritzén Habermas samhällsteori, där grundbultarna är  system och livsvärld i ett pedagogiskt sammanhang

DET KOMMUNIKATIVA  HANDLANDET är det symmetriska samtalet där studenten görs aktiv. Samtalet blir ömsesidigt och en intersubjektivt uppstår.

Idag när mycket kunskap finns på internet behöver inte läraren vara den som förmedlar all ”fakta = system”, utan läraren har en stor roll som inspiratör och en person som ser studenten.

LIVSVÄRLD: En förutsättning för Livsvärld är det kommunikativa handlandet . Jag intresserar mig för var studenten kommer ifrån. Det passar bra i ämne Fysisk planering då alla kan relatera till den byggda miljön genom sina erfarenheter. Var har du bott? Det är ganska enkelt.

Studenten erbjudas att formulera sin egen diskurs. Då måste det etableras en annan relation mellan student och lärare. En relation som mer liknar den kollegiala relationen. Då uppstår en motrörelse.

SYSTEM: I artikeln Rules and Tools beskriver Hellquist vikten av att lära studenterna reglerna gestaltningsmässiga regler och lagar. Först när man kan dom blir det meningsfullt att tänja på gränserna, bryta med dem och komma ut med något ”eget”. Om studenten accepterar läraren som en person som ”vet bättre”, ”en som trampat stigarna förut”  kan studenten följa efter.

Presentation: Det kommunikativa handlandet

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×