Nätbaserad distansutbildning, framtidens högre utbildning?

Best Practice 2022

Nätbaserad distansutbildning, framtidens högre utbildning?

Patrik Klintenberg

Presentatör: Patrik Klintenberg
Institutionen för fysisk planering, TIFP

Digitalisering, ökande behov av livslångt lärande, önskemål om mer flexibla undervisnings och studieformer har resulterat i ett ökat intresse för nätbaserad distansundervisning. Nya utmaningar kräver nya lösningar: vad krävs för att vi ska lyckas med nätbaserad utbildning?

 

 

Varför vill fler studera på distans?

 • Intresset för fortbildning och livslångt lärande ökar men få kan ägna sig helt och hållet åt studier, utan kombinera studierna med sitt ordinarie arbete.
 • Distansstudier som ges på halv- eller kvartsfart är ett attraktivt alternativ till traditionella heltidsstudier.
 • Covid ställde både studenter och lärare inför nya utmaningar och intressanta möjligheter till lärande och undervisning utanför universitetets väggar.

Utmaningar vid nätbaserad distansutbildning

 • Behålla distansstudentens engagemang och intresse under hela kursen.
 • Traditionella föreläsningar är svåra att genomföra på distans
 • Grupparbeten är utmanande
 • Vissa examinationsformer är svåra att genomföra
Exempel Canvas

Använd förstasidan I Canvas som en nyhetssida, alltid aktuell information med länkar till relevant material och använd kursöversikten för schema, länka till alla moment som är med i schemat

Lösningar som fungerat i praktiken

 • Engagemang
  • Tydlighet i all kommunikation, allt ifrån välkomstbrev till information om kursens utformning och innehåll, inklusive studieguiden.
  • Väl strukturerad kursplats i Canvas. Studenten ska känna igen sig och inte behöva leta efter relevant information.
  • Kommunicera parallellt i flera olika kanaler.
  • Ge snabb respons då studenter ber om hjälp och ge relevant och tydlig feedback till inlämningsuppgifter inom rimlig tid.
  • Realistiska förväntningar och väl genomtänkt ‘schema’.
 • Föreläsningar
  • Fokusera på att introducera och stimulera till lärande istället för att förmedla kunskap genom monolog.
  • Avsätt tillräckligt med tid för webbinarier/seminarier och ge studenterna tid att presentera och diskutera, lyssna och stötta studenterna så att det blir diskussion och inte en monolog från läraren till studenterna.
 • Grupparbete
  • Större vikt vid sammanställning/presentation/diskussion av resultat i webbinarier
 • Examination
  • Lägg mindre vikt/undvik traditionella tentor så mycket som möjligt.
  • Hemtentamen med problembaserade frågor – ’open bookexam’.
  • Utveckla problembaserade uppgifter som utförs individuellt eller i grupp.
Exempel_Canvas

Bygg en tydlig och informativ modulstruktur i Canvas: studenten ska hitta och känna igen sig. Färre traditionella föreläsningar, mer fokus på korta informations-filmer och demonstrationer.

Best Practice poster: Nätbaserad distansutbildning, framtidens högre utbildning?

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×