3. Social Distans

Utmaning 3: Social Distans

Studenter känner inte varandra och har därför svagare band att bidra till varandras lärande. 

Svaret i korthet:

  • Bygg en community tidigt i program och inte bara för enskilda kurser.
  • Sociala kontrakt vid grupparbete.
  • Skapa lärmoment för att lära ut vad som är bra teamwork.
  • Tvinga fram sociala interaktioner genom uppgifter, problem-baserad lärande, peer-review och liknande aktiviteter.
  • Acceptera att många studenter väljer distansstudier för att inte vara beroende av andra.

Community

Fokusera på att skapa ett sammanhang för studenterna, som inte bara handlar om frågor i de enskilda kurserna. För att studenterna ska se ett värde i att investera tid i ett community kan det vara bra att strukturera upp det för hela program istället för enskilda kurser.

I videon nedan berättar Emil om hur Webbprogrammeringsklustret använder chatt för att skapa en känsla av community.

Interaktioner i kursens innehåll

Använd interaktiva undervisnings- och examinationsformer om du som lärare vill skapa sociala utbyten i din kurs. Byt ut labbrapporten mot gemensamma träffar där resultaten diskuteras. Byt ut den skriftliga tentan, mot debatter om olika ståndpunkter eller teorier.

Lär ut teamwork

Utgå inte från att studenterna är bekanta med ”best practice” för effektivt distansbaserat grupparbete. En stor del av studenternas framtida arbetsliv kommer vara i hybrid-form och mycket av de färdigheter, som studenterna lär sig under studierna kan användas då.

I video nedan visas ett exempel på hur du som lärare kan lära ut detta i en kurs. Mikael Roos är programansvarig och undervisar i vanliga fall på programmen. Föreläsningen nedan är tagen från kursen Programutveckling i virtuella team där Mikael är kursansvarig.

För mer bakgrundsmaterial finns en sida kopplat till föreläsningen.

Sociala kontrakt

Ett bra sätt att strukturera studenternas grupparbete är att första uppgiften är att skriva ett kontrakt som beskriver hur

Exempel på vad kontraktet kan innehålla:

  • När och hur gruppmedlemmar träffas.
  • Vem bokar tid och skriver agenda. Vad krävs av förberedelse inför möten.
  • När och hur vi kan kontakta varandra utanför mötena.
  • Hur vi kommunicerar med varandra och vilka saker som kan diskuteras.

Se även till att studenterna får möjlighet för att reflektera kring vilken roll de brukar ta i grupparbete och om de per automatik tar samma roll varje gång.

Accept

Distansstudenter har i stor utsträckning valt distansstudier före campusstudier för att att det erbjuder större frihet avseende tid och plats.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×