Lärande online

Lärande online

BTH har en lång tradition av distansutbildning och bedriver idag ett stort antal utbildningar online. Du kan ta del av utbudet på sidan Program och kurser. 

Nedan kan du ta del av två genomförda projekt gällande kvalitetshöjningar av online-utbildningar på BTH.

Kvalité i distansutbildning

Under 2022 och 2023 var BTH en del av UHR-projektet Kvalité i distansutbildning genom projektet Spridning Inom Lärosätets Organisation – SILO.

Från ansökan till UHR, Kvalitet i distansutbildning:

”Målet med detta projekt är att främja bredare användning av distansutbildning av hög kvalitet inom lärosätet. För att uppnå målet avser projektet identifiera utmaningar med införande av distansutbildning, samt ta fram lösningar på dessa utmaningar.”

Projektet bedrevs i nära samarbete med Teknisk basår (Institutionen för matematik och naturvetenskap) samt två Specialistsjuksköterskeprogram (Institutionen för hälsa) och resulterade i ett antal insatser på BTH gällande online-undervisning: Några av dessa är:

De 13 främsta utmaningarna gällande distansutbildning vid BTH

Ett av projektets primära fokusområden var att ta fram de främsta utmaningarna inom distansutbildningen och möjliga lösningar på dessa.  Ta del av  resultaten. 

Tavelundervisning på distans

I projektet togs ett hybridsal för tavelundervisning fram för Tekniskt basår. Vilket sedan visades på ett temacafé med UHR.

Stora studentgrupper på distans: vikten av tydlig kommunikation och strategier för hållbar undervisning

”Överlevnadsstrategier för lärare – strategier för att göra undervisningen hållbar (för studenter och lärare).”

Lärarguide till online-undervisning

BTH har en stark tradition av undervisning online.

Lärarguide till online-undervisning” är framtagen av ”Styrgruppen för distansundervisning” och baserat på mångårig erfarenhet och litteraturen inom området.  Vår förhoppning är att denna guide kan vara ett stöd för dig som undervisar digitalt, oavsett erfarenhetsnivå.

Du kan ladda ned Lärarguide till online-undervisning men även ta del av den digitala upplagan som har ett utökat material med filmer, länkar och olika tips.

Ladda ned ”Lärarguide till online-undervisning” som PDF.

Ta del av den digitala upplagan. 

 

 

 

 

Kontakt

Emil Folino
Förste Universitetsadjunkt
emil.folino@bth.se
Telefon: 0455 – 38 57 32

 

 

Jonas Knutsson
Pedagogisk utvecklare
jonas.knutsson@bth.se
Telefon: 0455 – 38 53 10

Henrik Sällberg
Universitetslektor
henrik.sällberg@bth.se
Telefon: 0

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×